Jaargang 12 : 623  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst   aanvang 10.00 uur l      

                                                

Uitzending 

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. E.C. Rooseboom

Organist:                             dhr J. Cijsouw

 

Denkt u aan de inzameling voor de voedselbank

Wij willen als diaconie weer een inzameling houden voor de voedselbank Eemsdelta. Het zal deze keer door de omstandigheden wat anders gaan dan voorgaande jaren.

We zullen op zaterdag 14 november van 10.00 tot 11.00 uur op de parkeerplaats bij Elim staan.

Als u niet in de gelegenheid bent om het te brengen kunt u overleggen met Harry Berends (tel.0629100362).

 

 

Kinderkerk

Nu Sint Maarten voorbij is….op naar het volgende evenement…..kinderkerk. a.s. zondag, let wel in de Fiepko Coolmanschool. Aanvang 10.00 uur. Welkom vanaf 9.45 uur

 

 

Orde van dienst

THEMA: de satan, de duivel….. wie/wat is dit?

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ZG 212, Nederland zingt, Oude kerk Delft (mel. Op bergen)

Bemoediging en groet

Stil gebed en drempelgebed

Korte inleiding op het thema

Drempellied EL 212, Nederland zingt, St. Janskerk Gouda

Gebed voor de wereld

Loflied JdH 25 (Hh/EL), chr. band Sela

Gebed voor de lezing

Lied Opw. 32, Dit is de dag die de Heer ons geeft

Bloemlezing uit het 1e en 2e Testament (BGT, Bijbel Gewone Taal) over de satan

Antwoordlied: NLB/JdH/Opw. Nederland zingt, Bovenkerk Kampen, Een vaste burcht

Bloemlezing uit het 2e Testament (BGT, Bijbel Gewone Taal) over de satan/duivel

Antwoordlied: Aan mijn zij -

Preek: de satan, de duivel….. wie/wat is dit?

Antwoordlied: JdH 330/EL 185, Nederland zingt: JdH Martinikerk Bolsward

Slotgebed: voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied Nederland zingt: LvdK 423 (Hh, JdH), Martinikerk Bolsward

Zending en zegen

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte doosjes

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collecte doelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collecte doosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden bij Mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

22 november - Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op 22 november vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel bekend als de

eeuwigheidszondag.

Het kerkelijk jaar loopt van advent en Kerst – het feest van de geboorte van Jezus– langs de veertigdagentijd en Pasen - de tijd waarin we Jezus’ lijden herdenken en zijn opstanding vieren - langs Pinksteren – het feest van de komst van de heilige Geest – en zo het jaar door tot het weer Advent is.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor eerste Advent, staan we stil bij wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen, en steken een kaars aan in hun

nagedachtenis. Het is mooi om dat met elkaar als gemeente te doen, om het verdriet van het verlies de ruimte te geven en daar samen bij stil te staan.

Ook krijgen mensen de gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken.

Dit jaar krijgen eerst de nabestaanden van de overledenen de gelegenheid om zich aan te melden voor de dienst. Zij hebben daar een brief over gekregen. Als u ook graag bij de dienst wilt zijn, kunt u zich gerust aanmelden bij Jannie Smid.

De laatste tijd is het nog niet voorgekomen dat teveel mensen zich aan hadden gemeld, dat is nu ook niet de verwachting, dus laat u niet tegenhouden om dat te doen. U kunt de dienst natuurlijk ook vanuit uw huis meevieren.

Dit jaar is er niet de mogelijkheid voor deelnemers aan de dienst om zelf een klein kaarsje aan te steken voorin de kerk, voor wie je zelf wilt gedenken. Wel steken we in de kerk een kaars aan voor

wie niet bij name zijn genoemd, en geven we de mensen thuis de tijd en gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Als u dat mooi vindt, kunt u dus zelf thuis een kaars klaarzetten.

Na de dienst is er geen koffie en thee dit jaar.

Wij hopen op een mooie dienst met elkaar, in de kerkzaal en thuis.

 

 

Financiële gemeenteavond 26 november 2020

Beste gemeenteleden,

Op donderdag 26 november staat de financiële gemeenteavond op de planning.

Als kerkenraad hebben wij overlegd hoe we dit kunnen doen in coronatijd.

De jaarrekening van 2019 en de begroting van 2020 zijn goedgekeurd door de kerkenraad. Als u deze wilt inzien, kunt u dat laten weten aan Piet Wiersema, tel. 06 23172172. Dan zorgen wij dat u een gedrukt exemplaar thuisbezorgd krijgt.

Als u vragen heeft, kunt u die aan ons laten weten. Dat kan ook als u niet van plan bent om zelf naar de gemeenteavond toe te komen.

De vragen willen wij beantwoorden op donderdag 26 november, om 19.30 uur, in Elim.

U bent van harte welkom om erbij te zijn. We willen u vragen om u van tevoren aan te melden, dat kan bij Jannie Smid via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.

U kunt het ook live volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Na de uitzending is het niet meer terug te kijken.

Vriendelijke groet,

De kerkenraad

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

18 okt.

76

40

25 okt

76

20

20

5

1 nov.

55

33

4 nov.

31

10

8 nov.

97

56

41

23

 

Koopvaardijdienst

Helaas kunnen dit jaar door de maatregelen tegen het coronavirus de herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee niet gehouden worden. Om u toch een herdenkingsdienst te kunnen aanbieden is er een kerkdienst opgenomen en is de film op YouTube geplaatst. Hierdoor nodigen we u uit om door onderstaande link aan te klikken de dienst te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=__THi1yeQ6w&feature=youtu.be