Jaargang 12 : 622  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst   aanvang 10.00 uur,   Heilig Avondmaal      

                                                

Uitzending 

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur          Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

                          Organist:                             dhr J. Cijsouw

19.00 uur avonddienst met dhr. van Heijningen
Deze zondag is er weer een avonddienst! Dhr. van Heijningen, kerkelijk werker in Dorkwerd, gaat voor. Er zou een jeugddienst zijn, maar omdat die niet door kon gaan is er gekozen om gewoon een laagdrempelige kerkdienst te houden, gericht op mensen van binnen en buiten de kerk, op jong en oud. Je bent van harte welkom om te komen of vanuit je huis te kijken!

In de dienst wordt de muziek verzorgd door Henk Lenting en Jake Schimmel, die met de gitaar en mandoline zingen en spelen.

Viering Avondmaal 8 november
Wij vieren in de ochtenddienst het Avondmaal.
We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.
Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".
Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.
Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren. Vanuit de kerk, of vanuit uw huis.
In de kerk zal het brood en de wijn of het druivensap voorin de kerk worden klaargezet.
U kunt, op aanwijzing van de ouderling of diaken, zelf naar voren komen, een stukje brood van de schaal pakken, een bekertje met wijn of druivensap pakken, en weer plaats nemen.
Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.
We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,
en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.
Jezus zelf is onze gastheer.
We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komen,
en mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Intochtslied: Psalm 84: 1 en 4

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Is je deur nog op slot?

Schriftlezing: Lukas 10:38-42

Meditatief orgelspel

Verkondiging

Lied: Opwekking 462 – Aan Uw voeten, Heer

Aandacht voor de collecte

Nodiging en tafelgebed

Delen van brood en wijn

Lied: 560 – Hij ging de weg zo eenzaam

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Slotlied: Lied 840 – Live Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom

Zegen

Na de dienst: orgelspel

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar

de fam. J.H. Wieringa, Jonker 18. Orianne kreeg te horen dat ze het heel rustig aan moet doen de komende tijd. We wensen de familie veel sterkte.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

Avonddienst 8 november, 19.00 uur   met dhr. M. v. Hejningen, Dorkwerd

welkom
gebed
liederen: the old account en Tell the world
lezen uit de Bijbel: Psalm 93 en Openbaring 4
Orgellied: P93 (kan de tekst getoond worden?
verkondiging: een blik in de hemel (toegangspoort, troon, tempel)
liederen: heilig, heilig, heilig en be a light
dankgebed

 

Inzameling voedselbank

Wij willen als diaconie weer een inzameling houden voor de voedselbank Eemsdelta.Het zal deze keer door de omstandigheden wat anders gaan dan voorgaande jaren.

We zullen op zaterdag 14 november van 10.00 tot 11.00 uur op de parkeerplaats bij Elim staan. Daar kunt u als u wilt zelf spullen in de auto leggen, om direct contact te voorkomen.

Voorbeelden van artikelen die nodig zijn:

  • Persoonlijke verzorgingsartikelen,
  • Was en schoonmaakmiddelen,
  • Houdbare producten zoals: vis, vlees en groente-conserven,
  • Pasta’s/rijst inclusief saus,
  • Koffie,
  • Thee,
  • Suiker,
  • Gedroogde kruiden

Ook kunt u dan Douwe Egberts-punten inleveren, waar de voedselbank voor elke 500 punten 1 pak koffie kan krijgen.

Als u niet in de gelegenheid bent om het te brengen kunt u overleggen met Harry Berends (tel.0629100362).

 

 

Kinderkerk

Zondag 15 nov. Is er weer een kinderdienst in het MFC.

 

Appgroep
In het voorjaar is er een vragenlijst rondgegaan door de gemeente. Daarin werd onder andere gevraagd wie graag deel zouden willen nemen aan een appgroep in de kerk.
Er is toen ook daadwerkelijk een appgroep gestart. Even elkaar begroeten aan het begin van de

Dienst op zondag, af en toe iets delen met elkaar. Je komt elkaar nu niet in het echt tegen als je vanuit je huis de dienst volgt, maar zo heb je iets meer het gevoel van 'samen'.
Mocht u het fijn vinden om ook deel te nemen aan de appgroep, laat het dan weten!
Stuur dan een berichtje naar ds. Jake Schimmel, 06-41745065.

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

11 okt.

89

14

18 okt.

76

40

25 okt

76

20

20

5

1 nov.

55

33

4 nov.

31

10

 

Koopvaardijdienst

Helaas kunnen dit jaar door de maatregelen tegen het coronavirus de herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee niet gehouden worden. Om u toch een herdenkingsdienst te kunnen aanbieden is er een kerkdienst opgenomen en is de film op YouTube geplaatst. Hierdoor nodigen we u uit om door onderstaande link aan te klikken de dienst te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=__THi1yeQ6w&feature=youtu.be