Woensdag 4 nov. 2020 - Jaargang 12 : 621    Dankdag voor gewas en arbeid.

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst.     Aanvang 19.00 uur

                                                

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

19.00 uur       

Voorganger:                        dhr. A.P. Schep   (proponent)

Organist:                               dhr J. Cijsouw

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

-Orgelspel voor de dienst  

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.  

-Aansteken van de Paaskaars

-Stil gebed, bemoediging      

-Lied: NLB 885: 1 en 2 

-Gebed  

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: ‘Dank u wel voor de sterren’

-Schriftlezing Psalm 65  

-Lied: NLB 65:1,2,6

-Overdenking  

-Meditatief orgelspel    

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader  

-Collecte

-Slotlied: NLB 718: 1,2,3,4 

-Zegen  

Collecte

De collecte is voor de voedselbank en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Viering Avondmaal 8 november
Op zondag 8 november vieren wij in de ochtenddienst het Avondmaal.
We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.
Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".
Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.
Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren. Vanuit de kerk, of vanuit uw huis.
In de kerk zal het brood en de wijn of het druivensap voorin de kerk worden klaargezet.
U kunt, op aanwijzing van de ouderling of diaken, zelf naar voren komen, een stukje brood van de schaal pakken, een bekertje met wijn of druivensap pakken, en weer plaats nemen.
Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.
We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,
en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.
Jezus zelf is onze gastheer.
We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komen,
en mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

Appgroep
In het voorjaar is er een vragenlijst rondgegaan door de gemeente. Daarin werd onder andere gevraagd wie graag deel zouden willen nemen aan een appgroep in de kerk.
Er is toen ook daadwerkelijk een appgroep gestart. Even elkaar begroeten aan het begin van de

Dienst op zondag, af en toe iets delen met elkaar. Je komt elkaar nu niet in het echt tegen als je vanuit je huis de dienst volgt, maar zo heb je iets meer het gevoel van 'samen'.
Mocht u het fijn vinden om ook deel te nemen aan de appgroep, laat het dan weten!
Stuur dan een berichtje naar ds. Jake Schimmel, 06-41745065.