Jaargang 12 : 618  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst            aanvang: 10.00 uur                                                  

 Uitzending 

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Er is kinderkerk van 10.00 tot 11.00uur in het MFC.

 

Voorganger:                        ds. S.W. Bijl, Groningen

Organist:                             geen

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

Muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de paaskaars, in kerk en thuis

Stilte, bemoediging en groet

Lied 42: 1

Gebed van de zondag

Moment voor de kinderen

Lezing Matteüs 22: 15 – 22

Lied 314

Overdenking

Lied 422

Aandacht voor mensen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Slotlied Liedboek 416

Zegen

Koorzang

 

Collecte

De collecte is voor Kerk in Actie, Wereldvoedseldag en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 6 (geldig van 8 nov./m 3 jan.2021) kan tot uiterlijk 26 okt 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

    later bekeken

20 sept.

        73

    37

27 sept.

       100

    35

4 okt.

       77

    65

11 okt.

       89

   14