Jaargang 12 : 618  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst            aanvang: 10.00 uur                                                  

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voorganger:                        ds. P.J. Elzinga, Ten Boer

Organist:                               dhr. J. Cijsouw

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    Er liggen mondkapjes bij de ingang.

 

 

Orde van dienst

Thema: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen                                  

Aansteken van de Paaskaars                 

Stil gebed, votum en groet

Lied 23C:1,2 (mijn God, mijn Herder zorgt voor mij) wordt op orgel gespeeld

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: “diep, diep, diep als de zee”          

Lezen: Lucas 15:11-32

Meditatief orgelspel

Overdenking

We kijken naar een clipje van Nederland Zingt: “Er is een God die hoort” *

Gebeden:     - dankgebed

                        - voorbeden

                        - stil gebed

                        - Onze Vader

Collecte                                          

Lied 838:1,3 (o grote God, die liefde zijt) wordt op orgel gespeeld

Zegen

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:         NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen   

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een groet en als teken van bemoediging gebracht worden naar de fam. J.C. Bansema-Ronda, Nesweg 4a.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.     

 

 

Zoek het uit!  GEVONDEN!!!

We hebben vorige week zondag een mooie gezellige gezinsdienst gevierd!

We gingen met z'n allen op zoek. Op zoek naar een knuffel, het schaap, (minder voor-de-hand-liggende) antwoorden op de quiz én we gingen op zoek naar letters in de filmpjes.  Hebben jullie het woord gevonden? Het goede antwoord is...... GEVONDEN!!!! 🙂

Bedankt voor jullie enthousiasme thuis en in Elim!

Groeten van de gezinsdienstcommissie

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

13 sept.

94

58

20 sept.

73

37

27 sept.

100

35

4 okt.

77

65