Jaargang 12 : 615

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: proponent dhr. J.W. Bassie, Groningen

Organist:        mevr. G. Wiersema-Bouma

Kinderkerk: vanaf 10.00uur in het mfc

 

Vanaf 20 september is de kerk weer toegankelijk voor alle gemeenteleden die naar de kerkdienst willen komen. U bent niet verplicht om aan de kerkdiensten deel te nemen. De diensten blijven met beeld en geluid uitgezonden worden via  www.kerkdienstgemist.nl.

Hoewel we wel weer samen kunnen komen, is het nog niet mogelijk om samen te zingen.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Het zou fijn zijn als u er op tijd kunt zijn, zodat we u rustig naar uw plek kunnen begeleiden.


Als kerkenraad hebben wij een gebruiksplan gemaakt. We willen u vragen om deze goed door te lezen als u van plan bent naar de kerkdienst te komen. (via de mail verzonden en het staat op de site van de kerk)


Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is in Elim is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt als u deel wilt nemen aan de kerkdienst.

Mensen kunnen zich op twee manieren aanmelden: liefst via de e-mail

(), en als dat niet mogelijk is via de

telefoon: 0596-592023 (Jannie Smid).
Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Als u zich hebt aangemeld, maar onverhoopt toch niet kunt komen, is het fijn als u dat laat weten.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Wij kijken uit naar dat we weer samen met jullie mogen vieren!

Vriendelijke groet,

De kerkenraad.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, Votum en zegengroet

Gezang 249: 1, 2, 3 (LvdK) ‘Wij leven van de wind… (scherm)

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning

Psalm 103: 5, 7 (scherm)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Exodus 16:1-30

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collectedoelen

Gezang 446 alle coupletten (LvdK) ‘O Jezus, hoe vertrouwt en goed…’ (scherm)

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

Diaconie t.b.v. Kerk in Actie –Zending- en de tweede collecte is voor de kerk

Vanaf september gaan we het collecterooster weer volgen zoals deze was opgesteld voor dit jaar. U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondag is het nog een keer mooi weer dus is er een ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C. 

We willen dit weer doen na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.

De kerkenraad.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet, gebracht worden naar de fam. G.Heuvel-Kooi, Schafferweg 29 i.v.m. hun 50 jarig huwelijks jubileum op vrijdag 18 sept.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Kinderkerk gaat door!

De kinderen zijn enthousiast! De leiding is enthousiast! We gaan door met kinderkerk! En wel op zondag 20 sept., 18 okt., 1 nov., 15 nov., 29 nov. en 13 dec.

We starten om 10.00u in het MFC tot ongeveer 11.00u.  We vinden het leuk als je komt!

Groeten van de kindernevendienstleiding

 

4 oktober gezinsdienst: ‘Zoek het uit!’  

Op zondag 4 oktober is het dierendag én is de gezinsdienst. Het thema van deze dienst is ‘Zoek het uit!’. We gaan op deze dierendag op zoek naar dieren en naar nog veel meer! Zoeken jullie mee?!?  


Omdat het een gezinsdienst is, willen we graag eerst gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een plekje in Elim geven. 
Gezinnen kunnen zich aanmelden via de e-mail voor woensdag 30 september o.v.v. gezinsdienst. We kijken of er ook nog plaats is voor andere gemeenteleden. We zouden graag iedereen in Elim uitnodigen, maar dat kan helaas niet. Gelukkig kan iedereen meekijken en meedoen via Kerkdienstgemist.nl!   

Én iedereen kan meedoen met het actieve gedeelte van de dienst! Want na de dienst in Elim gaan we in Spijk op zoek naar ..… Wat dat is?!? Dat verklappen we tijdens de dienst!    

Namens de gezinsdienstcommissie, Tjitske Burgstra

 

Van de kindernevendienst.

Zoals u al in "Kerknijs" hebt kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GaiN. Dat betekent dat wie wil, een versierde schoenendoos kan vullen met school-spullen,verzorgingsspullen, speelgoed o.i.d. In de folder staat precies wat er in mag,  wat ongeveer de afmetingen van de doos moeten zijn, en wat verder de bedoeling is. De doos gaat dan naar een kind dat in armoede leeft.

De folder is ook digitaal verzonden naast de nieuwsbrief van onze gemeente. Weet u iemand die ook mee wil doen en geen computer heeft, geef het door aan Rieneke !

Op zaterdag 3 oktober kunnen de dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of in die week bij Henny Maarsingh.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst