Jaargang 12 : 613

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. Inge de Rouwe, ten Boer

Organist: Gerda Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst

Thema: vreugde (in het kader van het jaarthema PKN: het goede leven in het licht van Christus)

-Orgelspel voor de dienst

-Welkom en mededelingen door de predikant

-Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars

aan te steken

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: 280: de vreugde voert ons naar dit huis, 1, 2 en 7

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: de vrede van God in gebarentaal

-Schriftlezing Johannes 15: 1-11 en Galaten 5: 22 en 23

-Lied 910: 1 en 4 Soms groet een licht van vreugde, de christen als hij zingt

-Overdenking

-Lied: vreugde van mijn hart, Sela

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Collecte:

-Slotlied: ELB 289 Ik geloof in God de Vader

-Zegen

-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindigd

 

Collecte

Diaconie t.b.v. Kerk in Actie -wereld diakonaat- en de tweede collecte is voor de kerk

Vanaf september gaan we het collecterooster weer volgen zoals deze was opgesteld voor dit jaar.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam.J. Dijkstra, Westendorpweg 35 die we erg veel sterkte wensen in deze zo zorgelijke/verdrietige periode door de ziekte van Jan. Ook gaan er bloemen naar mw. I. Baar, Hoge Akkers 11 die we eveneens veel sterkte en Gods nabijheid wensen.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur

6 september Op reis naar de stilte.

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

9 aug.

98

34

16 aug

117

34

23 aug.

91

35

30 aug.

107

31

 

Startweekend: als kerk steken we het dorp een hart onder de riem
De startzondag komt alweer snel dichterbij: volgende week zondag is het al zover!
Als startdienstcommissie hebben wij bedacht dat het mooi zou zijn om dit startweekend als gemeente iets te doen voor het dorp.
Om te laten zien: we denken aan jullie, de mensen een hart onder de riem te steken.
Daarom willen we op zaterdag 12 september bij alle huizen in Spijk en Losdorp  'iets eenvoudigs' langs brengen. Wat dat is, dat houden we nog even geheim!

Het zou leuk zijn als we van het rondbrengen echt een gemeenteactiviteit van kunnen maken.
Als er mensen zijn die zeggen: wij willen helpen met rondbrengen, laat het dan weten.
Afstand houden is geen probleem: je belt aan, legt het op de deurmat en loopt verder.
Geef je op om mee te helpen, dan weet je direct wat het is!

Groeten: Gerda 0612085560

Trisha 0643023435

  Kornelia  0624685268

 

Filmpje: wat vind jij belangrijk?
Het jaarthema van de PKN is dit jaar 'Het goede leven'. De startzondag gaat dit jaar daarom over de vraag: "Wat is echt belangrijk?".
Om er een leuke dienst van te maken hebben we uw/jouw hulp nodig:
Pak je smartphone, en maak met je camera een kort filmpje, van 10-20 seconden, waarin je de vraag beantwoord wat voor jou belangrijk is in het leven.
Dan maken wij van alle ingezonden filmpjes een mooi geheel!
Op dit moment zijn er nog maar een paar inzendingen, het zou leuk zijn als dat er een stuk meer zouden worden!
Het hoeft niet perfect, het is al heel leuk als je iets instuurt. Dus schroom niet, maak een filmpje en stuur het naar ons op!

De filmpjes moeten uiterlijk komende vrijdag binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of de mail ( ).

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Tot onze grote vreugde zijn meerdere

mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat. Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden van de post en de mail van de gemeente.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een

deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op

zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

Van de kindernevendienst.

Zoals u al in "Kerknijs" hebt kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GaiN. Dat betekent dat wie wil, een versierde schoenendoos kan vullen met school-spullen,verzorgingsspullen, speelgoed o.i.d. In de folder staat precies wat er in mag,  wat ongeveer de afmetingen van de doos moeten zijn, en wat verder de bedoeling is. De doos gaat dan naar een kind dat in armoede leeft.

Als u mee wilt doen met deze actie kunt u op vrijdag avond tussen 17.30-19.30 een folder ophalen bij het MFC, of een mail sturen naar , met naam, adres en aantal. Rieneke zal dan zorgen dat u een folder thuis krijgt.


De folder zal ook digitaal verzonden worden (13 sept.) naast de nieuwsbrief van onze gemeente. Weet u iemand die ook mee wil doen en geen computer heeft, geef het door aan Rieneke !

Op zaterdag 3 oktober kunnen de dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of in die week bij Henny Maarsingh.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

Vanaf de startzondag – onder voorbehoud - weer kerkdiensten met deelnemers in Elim

Vanaf de startzondag hopen wij als gemeente Spijk-Losdorp weer mensen te kunnen verwelkomen in de kerkdienst. Op dit moment zijn we hard bezig met het uitwerken van een gebruiksplan. Deze zal voor die tijd aan de hele gemeente gestuurd worden.

De startzondag zelf nodigen wij alleen de kerkenraadsleden uit, en de nieuwe en aftredende

ambtsdragers met hun partners. Vanaf de zondag daarna hopen wij ook weer gemeenteleden in de diensten te kunnen ontvangen. In Elim is - met inachtneming van de corona-regels - ruimte voor maximaal 24 mensen, naast de predikant, organist en het schermteam.

Er zullen waarschijnlijk een telefoonnummer en een mailadres komen waarop u/jij zich voor de

kerkdienst kunt aanmelden, tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de zondag. Daarover volgt nog meer informatie. Houd komende maand de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Het moderamen van de kerkenraad

Voor alle duidelijkheid…….de diensten blijven we uitzenden

-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')