Jaargang 12 : 613

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

 

Orde van dienst

Bemoediging en groet

Intochtslied: Psalm 105: 1, 2 en 3

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Opwekking 47 - ‘k Stel mijn vertrouwen

Schriftlezing: Genesis 22:1-19

Lied: Opwekking 520 - Wees mijn verlangen

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: Heer, U bent mijn leven

Collecte

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Slotlied: Lied 904: 1, 3 en 5 – Beveel gerust uw wegen

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

Collecte

Mission Possible Nederland

Dagopvangcentrum Berd, Armenië

De meeste gezinnen in Berd hebben economische, sociale, psychologische en pedagogische  ondersteuning nodig.

Dorpsbewoners verdienen gemiddeld een dagelijks inkomen van 4 tot 5 euro.

Onze doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar met onderwijsproblemen.

We streven naar betere faciliteiten waar goed onderwijs gegeven kan worden.

Het nieuwe gebouw zal ook plaats gaan geven aan een nieuwe keuken.

De gaarkeuken die momenteel in gebruik is wordt met sluiting bedreigd.

Voor meer informatie

Een gift wordt zeer op prijs gesteld:

NL07 RABO 0158045424

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de mw. A. J. Busz-v.d.Berg, De Kamp 8 en naar ds. J.C. Schimmel die zondag 30 aug. 5 jaar is verbonden aan onze gemeente.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Gemeenteleden,

Wanneer het weer dit toelaat – gaan we rond 11.00uur koffie drinken op de parkeerplaats van het MFC.

Helaas zijn de verwachtingen, koud, regen en veel wind dus ook deze keer geen koffie drinken !

 

Beste gemeenteleden

Het duurt nog even totdat de startzondag er is, maar op 13 september is het zover!

De startdienstcommissie is druk bezig geweest om hier een invulling aan te geven.

Alleen vanwege het coronavirus kunnen we dit jaar helaas geen uitgebreid programma aanbieden, zoals andere jaren. Toch willen we de startdienst bijzonder maken!

Het thema van de dienst is: WAT IS ECHT BELANGRIJK?

Nu willen we jou vragen om ons te helpen. “Hoe dan”, horen we iedereen denken. Nou, door met je telefoon een kort filmpje te maken (10-20 seconden) waarin je vertelt wat voor jou echt belangrijk is in het leven! Het zou mooi zijn als we van zoveel mogelijk mensen, jong en oud, een filmpje zouden krijgen. Dat hoeft niet perfect, en mag heel eenvoudig zijn, of zo creatief als je zelf wilt! Lukt het niet om zelf een filmpje te maken, of heb je geen smartphone, neem dan contact op met Trisha Berends (06-43023435). Dan komt zij langs om een filmpje op te nemen. Ze hoeft daarvoor niet binnen te komen, het kan gewoon bij de voordeur.

De filmpjes moeten uiterlijk 5-9-2020 binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of

de mail ().

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Groeten van de startdienst commissie

Gerda, Trisha, Jake en Kornelia

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie! Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur

6 september Op reis naar de stilte.

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

2 aug.

95

23

9 aug.

98

34

16 aug

117

34

23 aug.

91

35

 

Cursus over Bijbellezen

Beste gemeenteleden,

In deze tijd van corona is samenkomen moeilijker. In de kerk, maar ook met kleine groepen,

bijvoorbeeld om samen Bijbelstudie te houden. Nu vond ik in mijn mail een uitnodiging voor een

online training over Bijbellezen, door middel van filmpjes, van ds. Jelle de Kok en ds. Marius Noorloos.

Jelle de Kok ken ik persoonlijk: het is een predikant die ontzettend veel weet over de Bijbel, en die dat op een leuke en uitdagende manier over kan brengen. Ds. Marius Noorloos ken ik niet persoonlijk, maar ken ik wel als een inspirerende schrijver. Ik weet zeker dat deze cursus verrijkend is om te volgen, of je nou veel weet van de Bijbel of niet.

Dus nu komt het: ik zou het erg leuk vinden om met een groep gemeenteleden aan te haken bij deze gratis cursus.

Je kan thuis de filmpjes kijken, en als groep kunnen we bedenken wat een leuke manier is om met

elkaar over de filmpjes in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld via videobellen. Of met een echte

ontmoeting, met voldoende afstand. Net waar de groep zich prettig bij voelt, niets is verplicht.

Er wordt wel aangeraden om het boek dat erbij hoort te bestellen, maar ik heb contact gehad met de cursusleider: als je dat fijner vindt, kun je ook alleen de filmpjes bekijken. Die worden heel

laagdrempelig, voor iedereen te volgen dus.

Als je mee wilt doen, dan kun je jezelf aanmelden via deze link: www.wwjg.nl/bronproeverijen.

En als je het leuk vindt om met elkaar over de filmpjes na te praten, op wat voor manier dan ook, of als je zelf ideeën hebt hoe we dat kunnen doen, laat het dan aan mij weten! Stuur dan een mail naar .

Ook mensen van Bierum-Holwierde-Krewerd en ’t Zandt-Godlinze mogen gerust meedoen!

In deze link vind je meer informatie over de cursus: www.wwjg.nl/bronproeverijen

Hopelijk kunnen we dit met een mooie groep uit de gemeente gaan volgen! Als het aanmelden niet lukt, laat het dan weten.

Ds. Jake Schimmel

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Tot onze grote vreugde zijn meerdere

mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat. Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden van de post en de mail van de gemeente.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een

deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op

zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

Vanaf de startzondag – onder voorbehoud - weer kerkdiensten met deelnemers in Elim

Vanaf de startzondag hopen wij als gemeente Spijk-Losdorp weer mensen te kunnen verwelkomen in de kerkdienst. Op dit moment zijn we hard bezig met het uitwerken van een gebruiksplan. Deze zal voor die tijd aan de hele gemeente gestuurd worden.

De startzondag zelf nodigen wij alleen de kerkenraadsleden uit, en de nieuwe en aftredende

ambtsdragers met hun partners. Vanaf de zondag daarna hopen wij ook weer gemeenteleden in de diensten te kunnen ontvangen. In Elim is - met inachtneming van de corona-regels - ruimte voor maximaal 24 mensen, naast de predikant, organist en het schermteam.

Er zullen waarschijnlijk een telefoonnummer en een mailadres komen waarop u/jij zich voor de

kerkdienst kunt aanmelden, tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de zondag. Daarover volgt nog meer informatie. Houd komende maand de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Het moderamen van de kerkenraad