Jaargang 12 : 612

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. E.C. Rooseboom

Organist:                               dhr. Ties Oldenhuis

 

Orde van dienst     

Orgelspel 

Lied voor aanvang van de dienst: Heer, ik hoor van rijke zegen

Welkom en mededelingen

aansteken Paaskaars met de uitnodiging om thuis ook een kaars aan te steken.

Aanvangslied O, Heer, die onze vader zijt, NLB 836: 1,3 en 4.

Ik lees daarna het 2e couplet voor ivm het thema: 

  1. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee.  Geef dat ook wij 

uw nodend woord vertrouwen,  volgen ongestoord, op weg gaan met U mee.

Bemoediging en groet

Stil gebed en drempelgebed 

Korte inleiding op het thema Roeping (De lezing, liederen en preek staan allemaal in dit teken;

U bent de God die roept…..

chr. band Sela - vanuit Dokkum

U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt; Die mij gevonden heeft, het eeuwig leven geeft.

Gebed voor de wereld

Loflied : Er komen stromen van zegen (JdH 57)

Gebed voor de lezing

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: God roept mijn naam (Oke4kids 267)

Lezing NBV De roeping van Samuel, 1 Samuel 3: 1-18

Antwoordlied: God roept ons - Sela

Preek: wat is (jouw) roeping?

Antwoordlied: God roept ons broeders (en zusters) tot de daad

Slotgebed 

Collecte:

Slotlied: Ontwaak, gij die slaapt (OLB 462, JdH 426, Hh 387)

Zending en zegen 

Orgelspel

 

 

Collecte:

Kleur het leven van een kind

Internationale Kinderhulp Nederland is een christelijke non-profit organisatie die zorgt voor weeskinderen en kinderen die niet meer door hun ouders verzorgd kunnen

worden. Al ruim 40 jaar kunnen duizenden kinderen wereldwijd op onze gezamenlijke steun rekenen!

Wij bieden hun een thuis. De kinderen groeien op in een warme en veilige gezinsomgeving.

Helpt u mee om deze kinderen een kans te geven op een goede toekomst zonder armoede?

NL67 ABNA 0516 7827 62 t.n.v. Stichting Internationale Kinderhulp te Midwoud

Meer informatie kunt u vinden op www.internationalekinderhulp.nl

           

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. H.G. Scholtens, Grote Dijkstraat 3 en naar de fam. J. Bouma, Westersingel 12.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

  

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 5 (geldig van 6 sept./m 4 nov.) kan tot uiterlijk 24 aug. 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Gemeenteleden,

Wanneer het weer dit toelaat – De verwachting is regen dus.......deze zondag geen koffiedrinken na de dienst.

 

Beste gemeenteleden

Het duurt nog even totdat de startzondag er is, maar op 13 september is het zover!

De startdienstcommissie is druk bezig geweest om hier een invulling aan te geven.   

Alleen vanwege het coronavirus kunnen we dit jaar helaas geen uitgebreid programma aanbieden, zoals andere jaren.Toch willen we de startdienst bijzonder maken!

Het thema van de dienst is:          WAT IS ECHT BELANGRIJK?

Nu willen we jou vragen om ons te helpen. “Hoe dan”, horen we iedereen denken. Nou, door met je telefoon een kort filmpje te maken (10-20 seconden) waarin je vertelt wat voor jou echt belangrijk is in het leven! Het zou mooi zijn als we van zoveel mogelijk mensen, jong en oud, een filmpje zouden krijgen. Dat hoeft niet perfect, en mag heel eenvoudig zijn, of zo creatief als je zelf wilt! Lukt het niet om zelf een filmpje te maken,      of heb je geen smartphone, neem dan contact op met Trisha Berends (06-43023435). Dan komt zij langs om een filmpje op te nemen. Ze hoeft daarvoor niet binnen te komen, het kan gewoon bij de voordeur.

De filmpjes moeten uiterlijk 5-9-2020 binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of

de mail ().

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Groeten van de startdienst commissie

Gerda, Trisha, Jake en Kornelia

 

 

Hallo kinderen jeugdclubs

Om maar met de woorden van onze premier te beginnen: we vallen met de deur in huis, ons minikamp in t ’Zandt gaat helaas niet door...

Wij als jeugdraad vinden het niet verantwoord om met z’n allen te gaan kamperen in deze onzekere tijd. Uiteraard als het weer mag en kan gaan wij zeker een kamp weer organiseren net zoals de clubavonden.

Je bent en blijft van harte welkom op onze clubavonden en wij zijn achter de schermen druk bezig om toch weer zo gauw het kan en mag leuke clubavonden voor jullie te organiseren.

Voor de nieuwe kinderen van groep 5, jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom en bij deze zijn jullie dan ook alvast uitgenodigd.

 

Ouders die zich hebben opgegeven om een tent beschikbaar te stellen

nogmaals bedankt maar helaas hebben we ze niet nodig. We hopen dat we een andere keer een beroep op jullie mogen doen.

Kinderen die zich al hadden opgegeven

het geld wordt weer terug gegeven gelijk met deze brief.

 

Wij als jeugdraad wensen jullie heel veel succes in het nieuwe schooljaar en blijf gezond.

Groetjes de jeugdraad.

 

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

26 juli

113

34

2 aug.

95

23

9 aug.

98

34

16 aug

117

34

 

 

Cursus over Bijbellezen

Beste gemeenteleden,

In deze tijd van corona is samenkomen moeilijker. In de kerk, maar ook met kleine groepen,

bijvoorbeeld om samen Bijbelstudie te houden. Nu vond ik in mijn mail een uitnodiging voor een

online training over Bijbellezen, door middel van filmpjes, van ds. Jelle de Kok en ds. Marius Noorloos.

Jelle de Kok ken ik persoonlijk: het is een predikant die ontzettend veel weet over de Bijbel, en die dat op een leuke en uitdagende manier over kan brengen. Ds. Marius Noorloos ken ik niet persoonlijk, maar ken ik wel als een inspirerende schrijver. Ik weet zeker dat deze cursus verrijkend is om te volgen, of je nou veel weet van de Bijbel of niet.

Dus nu komt het: ik zou het erg leuk vinden om met een groep gemeenteleden aan te haken bij deze gratis cursus.

Je kan thuis de filmpjes kijken, en als groep kunnen we bedenken wat een leuke manier is om met elkaar over de filmpjes in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld via videobellen. Of met een echte

ontmoeting, met voldoende afstand. Net waar de groep zich prettig bij voelt, niets is verplicht.

Er wordt wel aangeraden om het boek dat erbij hoort te bestellen, maar ik heb contact gehad met de cursusleider: als je dat fijner vindt, kun je ook alleen de filmpjes bekijken. Die worden heel

laagdrempelig, voor iedereen te volgen dus. Als je mee wilt doen, dan kun je jezelf aanmelden via deze link: www.wwjg.nl/bronproeverijen.

En als je het leuk vindt om met elkaar over de filmpjes na te praten, op wat voor manier dan ook, of als je zelf ideeën hebt hoe we dat kunnen doen, laat het dan aan mij weten! Stuur dan een mail naar .

Ook mensen van Bierum-Holwierde-Krewerd en ’t Zandt-Godlinze mogen gerust meedoen!

In deze link vind je meer informatie over de cursus: www.wwjg.nl/bronproeverijen 

Hopelijk kunnen we dit met een mooie groep uit de gemeente gaan volgen! Als het aanmelden niet lukt, laat het dan weten.

Ds. Jake Schimmel

 

Middaggebedsviering

Op donderdag 27 augustus wil ik in Elim een middaggebed organiseren, zoals we eerder ook hebben gedaan in de kerk. Een kort moment (een half uur) om met een kleine groep bij elkaar te komen, te luisteren naar liederen, even stil te zijn en tot rust te komen, te luisteren naar een Bijbeltekst en gedachten daarbij, en samen te bidden. Je bent van harte welkom!

Als je het fijn vindt om mee te doen, meld je dan wel even van tevoren bij mij aan: stuur een mailtje naar , of, als dat niet mogelijk is, bel naar 0596-858923.

Ds. Jake Schimmel

 

 

30 augustus geen avondmaal

​Om verwarring te voorkomen: anders dan in het oude rooster staat, vieren wij op zondag 30 augustus geen avondmaal. De eerstvolgende keer waarop dit gepland staat, is op zondag 8 november. Dan hopen wij dit weer samen te kunnen vieren als gemeente, in het echt of op afstand (of beide).

 

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Tot onze grote vreugde zijn meerdere

mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat. Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijlop dit moment vervult, namelijk het bijhouden van de post en de mail van de gemeente.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een

deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op

zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

 

Vanaf de startzondag – onder voorbehoud - weer kerkdiensten met deelnemers in Elim

Vanaf de startzondag hopen wij als gemeente Spijk-Losdorp weer mensen te kunnen verwelkomen in de kerkdienst. Op dit moment zijn we hard bezig met het uitwerken van een gebruiksplan. Deze zal voor die tijd aan de hele gemeente gestuurd worden.

De startzondag zelf nodigen wij alleen de kerkenraadsleden uit, en de nieuwe en aftredende

ambtsdragers met hun partners. Vanaf de zondag daarna hopen wij ook weer gemeenteleden in de diensten te kunnen ontvangen. In Elim is, zoals het nu lijkt, ruimte voor maximaal 24 mensen, naast de predikant, organist en het schermteam.

Er zullen waarschijnlijk een telefoonnummer en een mailadres komen waarop u/jij zich voor de

kerkdienst kunt aanmelden, tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de zondag. Daarover volgt nog meer informatie. Houd komende maand de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Het moderamen van de kerkenraad