Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 5 (geldig van 6 sept./m 4 nov.) kan tot  uiterlijk 24 aug. 12.00 ur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of