- Jaargang 12 : 611

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. J. Kroon, Grijpskerk

Organist:                               mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied Ps.27:7

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied Een huis om in te wonen van Elly en Rikkert

-Schriftlezing Prediker 3:1-15

-Lied: Youtube: The Byrds Turn, turn, turn

-Overdenking

-Lied: Een trektocht door de tijd, wijze: Gezang 173 (Liedboek voor de kerken)

in memoriam

Zwannie Huisman     * 18 juli 1946     -     † 8- aug. 2020

           Pg Bierum, Holwierde Krewerd

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Collecte:

-Slotlied: NLB 845 op de wijs van Psalm 86

-Zegen

-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindigd.

 

Collecte:

Collecte “Slachtoffers explosie Beiroet”

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.

De nood is hoog.    Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en

de eigen partners ter plekke.      Uw hulp voor Libanon is zeer hard nodig!

Kom ook in actie en maak uw bijdrage over op     

NL 89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Slachtoffers explosie Beiroet"     

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. I. Dijkhuis-v.d.Ploeg, Parklaan 2 en naar dhr. M. Bolt, Westersingel 3.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Gemeenteleden,

Wanneer het weer dit toelaat – is er een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C.  We willen dit weer doen a.s. zondag (16 augustus) na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.                              

De kerkenraad.

 

 

Beste gemeenteleden

Het duurt nog even totdat de startzondag er is, maar op 13 september is het zover!

De startdienstcommissie is druk bezig geweest om hier een invulling aan te geven.   

Alleen vanwege het coronavirus kunnen we dit jaar helaas geen uitgebreid programma aanbieden, zoals andere jaren.Toch willen we de startdienst bijzonder maken!

Het thema van de dienst is:          WAT IS ECHT BELANGRIJK?

Nu willen we jou vragen om ons te helpen. “Hoe dan”, horen we iedereen denken. Nou, door met je telefoon een kort filmpje te maken (10-20 seconden) waarin je vertelt wat voor jou echt belangrijk is in het leven! Het zou mooi zijn als we van zoveel mogelijk mensen, jong en oud, een filmpje zouden krijgen. Dat hoeft niet perfect, en mag heel eenvoudig zijn, of zo creatief als je zelf wilt! Lukt het niet om zelf een filmpje te maken,      of heb je geen smartphone, neem dan contact op met Trisha Berends (06-43023435). Dan komt zij langs om een filmpje op te nemen. Ze hoeft daarvoor niet binnen te komen, het kan gewoon bij de voordeur.

De filmpjes moeten uiterlijk 5-9-2020 binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of

de mail ().

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Groeten van de startdienst commissie

Gerda, Trisha, Jake en Kornelia

 

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

19 juli

108

41

26 juli

113

34

2 aug.

95

23

9 aug.

98

34