Jaargang 12 : 609

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                           ds. A. Linde

Organist:                               dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst

Thema: Een mooi en veilig huis.

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Lied 313: 1 en 2 (Een rijke schat van wijsheid…..)

Stilte

Onze Hulp en Groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 313: 4 (Maar wie op ’t woord vertrouwen…….)

Inleiding

Luisteren naar Een wijs man bouwde zijn huis op de rots

Gebed vanwege de nood van de wereld (Kyriegebed)

Zingen: Luisteren naar Nederland zingt Psalm 100 (Juicht Gode toe, bazuint en zingt…..

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: OT: Lezen: Deuteronomium 8: 7 – 14

Schriftlezing: NT: Lukas 9: 57 – 62

Zingen: Luisteren naar Nederland zingt Psalm 4

Overweging

Luisteren naar: Hymn - Praise to the Lord, the Almighty… (tekst meelezen in Liedboek nr. 868: Lof zij de Heer, de Almachtige……)

Gebed – Stil Gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 823: 1, 2 en 5 (Gij hebt o Vader van het leven……)

Zegen

 

Collecte:

STEUN HET #CORONAFIETS FONDS VAN CYCLING OUT OF POVERTY

Het coronavirus heeft de wereld in haar greep. De impact van het coronavirus in Nederland is enorm, maar in Oeganda kan het coronavirus uitgroeien tot een humanitaire ramp. De coronamaatregelen zijn streng en in een land met veel armoede en mensen die afhankelijk zijn van wat ze dagelijks verdienen is elke dag in een lock down een dag zonder eten.

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus wordt gestreden op straat en in de huishoudens, van het platteland tot de sloppenwijken in stedelijke centra van Oeganda.

De (vrijwillige) gezondheidswerkers in de gemeenschap zijn de belangrijkste verdediging tegen (de gevreesde verspreiding van) het coronavirus. Maar zij kunnen hun werk moeilijk doen omdat zij niet beschikken over vervoer en het openbaar vervoer is stilgelegd als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een fiets maakt het verschil! Met jouw gift aan het #CoronaFiets fonds geven wij

deze gezondheidswerkers, die vechten tegen het coronavirus, een fiets.

Dat kan door geld te storten op de rekening van Stichting Cycling out of Poverty.

NL68 SNSB 0906146356 t.n.v. Cycling out of Poverty

https://www.coop-africa.org/nl/ons-verhaal/

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. A.J.v.Gennip-Buitenwerf, Zwarteweg 14 en naar de fam. G. Knook, Jonker 36.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Gemeenteleden,
Het is al een aantal maanden dat we, vanwege het coronavirus elkaar als gemeente niet hebben kunnen ontmoeten. Velen van u zullen de diensten en het onderlinge contact met elkaar gemist hebben. Ook is er op dit moment nog niets te zeggen over wanneer er wel weer een dienst in aangepaste vorm mogelijk is. Wel heeft de kerkenraad gemeend om tijdens de
zomerperiode - wanneer het weer dit toelaat – één of meerdere keren een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C te organiseren. 

We willen dit doen a.s. zondag (2augustus) na de uitzending van de kerkdienst om 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.                              

De kerkenraad.

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

9-8                    Op reis met Jakob

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

05 juli

121

64

12 juli

97

80

19 juli

108

41

26 juli

113

34