Jaargang 12 : 608

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. G Knol

Organist:                               Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

6e zondag van de zomer

 

Orgelspel

Mededelingen

Bemoediging en groet

Lied 81: 1,8 en 9

Gebed

Thema: Adalmina’s parel

Lied: Zo is het Koninkrijk (Elly & Rikkert)

Lezing: Matteüs 13,44-52

Lied 313: 1,3 en 4

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren: Christ be our light

(Voor vertaling zie: Lied 1005)

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader: (tekst Nieuwe Bijbelvertaling)

            Onze Vader in de hemel,

            laat uw naam geheiligd worden,

            laat uw koninkrijk komen

            en uw wil gedaan worden

            op aarde zoals in de hemel.

            Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

            Vergeef ons onze schulden,

            zoals ook wij hebben vergeven

            wie ons iets schuldig was.

            En breng ons niet in beproeving,

            maar red ons uit de greep van het kwaad.

            Want aan U behoort het koningschap,

            de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

            AMEN

Inzameling

Slotlied: Lied 718: 1,2,3 en 4

Zegen


 

Collecte:

Geef meisjes een beter leven

In ontwikkelingslanden krijgen meisjes het extra hard te verduren: Minder voedzaam eten, minder kansen, een mindere goede start dan jongens.

Soms worden ze op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, waardoor ze hun school niet kunnen afmaken. Een ongelijkheid die dringend moet stoppen.

Voor meer informatie: https://www.planinternational.be/nl/1000meisjes

Een gift is welkom op:       BE86 2900 2855 0050 t.n.v. Plan International

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. K.M. Brondijk-Stoppels, De Kamp 7 die 26 juli hun 63 jarig huwelijks jubileum vieren. Ook gaan er bloemen naar mw. A. Veltman-Buitenwerf,

Tweehuizerweg 9b die na een operatie in het OZG verder thuis mag herstellen.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

 

Mededeling:

Speciaal voor de gemeenteleden van de PG Bierum-Holwierde-Krewerd:

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 2 augustus in de Irenekerk een proefdienst te houden met inachtneming van de nieuwe regels die het RIVM stelt.

U wordt verzocht om zich hiervoor op te geven. U kunt uzelf opgeven bij

Gerdina Klevering: 06 555 75 490.

De dienst begint om 10:00 uur. Graag op tijd van tevoren aanwezig zijn i.v.m. de gang van zaken bij binnenkomst. U vindt deze informatie en meer ook in Nieuwsbrief nr. 5.

 

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur      

26-7     thema   Abram gaat op reis

9-8                    Op reis met Jakob

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

28 juni

118

90

05 juli

121

64

12 juli

97

80

19 juli

108

41