Jaargang 12 : 607

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          da. N.C. Meihuizen

Organist:                               dhr. J. Bakker

Muzikale begeleiding:     het Mannenkwartet uit 't Zandt-Godlinze

 

Orde van dienst

Preludium – organist.

Woord van welkom en mededelingen.

Paaskaars.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Psalm 139 : 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben,

Gebed.

Gedicht:                   Zinvol van Rijnie v.d. Maaden (De Elisabethbode no. 14)

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja doe je Bijbel open.

                                   En ga naast Jezus lopen.

                                   En houd de pas er in.

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja, God zelf heeft het gegeven.

                                   Hij blies in jou het leven.

                                   Hij blies zijn adem in.

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja, want door Gods genade

                                   keer jij je af van ’t kwade.

                                   is er een nieuw begin.

Ps. 139: 4, 7 en 14 Waar vlucht ik voor uw Aangezicht?                 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift.

            1e Schriftlezing: Jesaja 56 : 3 - 6 en 53 : 1 – 9 Ik ben met jullie.

Gezongen lied door 4 heren : “De rivier”

            2e Schriftlezing: Handelingen 8 : 26 – 40 Want de Heer ziet mij zoals ik ben.

Overdenking

Gezongen lied door 4 heren: “Mijn Jezus ik houd van U”

Dankgebed - Onze Vader

Collecte

Slotlied. Ps.. 149 : 1, 2 en 3 Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen.

Zegen en gezongen Amen.

 


Collecte:

Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland.

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede,dat zijn twee per klas. Dat moet anders! Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Verder ondersteunen ze diaconieën via Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

U kunt een gift overmaken naar Kerk in Actie:

NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Binnenlandsdiaconaat.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. P. Dijkhuis-Kremer, De Tjamme k.226, Hoofdstr. 261, 9686PC Beerta i.v.m. hun 70-jarig huwelijksjubileum op maandag 20 juli. Ook gaan er bloemen naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7 en naar mw. A.C. de Groot, W. de Merodelaan 31.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

 

Mededeling:

Speciaal voor de gemeenteleden van de PG Bierum-Holwierde-Krewerd:

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 2 augustus in de Irenekerk een proefdienst te houden met inachtneming van de nieuwe regels die het RIVM stelt.

U wordt verzocht om zich hiervoor op te geven. U kunt uzelf opgeven bij

Gerdina Klevering: 06 555 75 490.

De dienst begint om 10:00 uur. Graag op tijd van tevoren aanwezig zijn i.v.m. de gang van zaken bij binnenkomst. U vindt deze informatie en meer ook in Nieuwsbrief nr. 5.

 

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

26-7     thema    Abram gaat op reis

9-8                     Op reis met Jakob

23-8                  Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

21 juni

101

34

28 juni

118

90

05 juli

121

64

12 juli

97 80