Zondag 5 juli 2020 - Jaargang 12 : 605

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:               ds. G. Knol

Organist:                   Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

3e zondag van de zomer

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied 8: 1

Gebed

Thema

Lied 8: 3 en 4

Lezing: Matteüs 11,25-30

Lied 315: 1 en 2

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren; "De Heer heeft mij gezien en onverwacht"

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader: (tekst Nieuwe Bijbelvertaling)

Inzameling

Slotlied: Lied 416: 1 en 4

Zegen


 

Collecte:

Vandaag collecteren we de Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale.

De zeevaart is een sector die hard geraakt wordt in deze corona-crisistijd.

Met grote voorzichtigheid gaan de pastores en vrijwilligers van de zeemanshuizen nog altijd naar de schepen en zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is improviseren,

het naar omstandigheden het beste van maken en er onmiddellijk bij zijn als nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Daarbij hopen we op uw steun.

Deze hoeft niet persé (alleen) financieel te zijn of in de vorm van vrijwilligerswerk te gebeuren. Ook uw gebed of oprechte interesse in ons werk is van belang.

We kunnen ondersteunen door een gift over te maken naar:

NL72 INGB 0000 144 030       Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mevr. B.v.Dam-Dam,

W.de Merodelaan 27 en naar mevr. A.Oosterhuis-Flikkema, Grote Dijkstraat 16.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!

Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

De vragenlijst die u via de mail en via Kerknijs hebt ontvangen kunt u nog inleveren. Het zou fijn zijn als u de vragenlijst voor 5 juli in kunt vullen en kunt mailen of in de bus kunt doen.

Om misverstanden te voorkomen: de lijst is niet bedoeld om u/jou op vast te pinnen. Het is bijvoorbeeld moeilijk om nu al met zekerheid te kunnen zeggen of je in september weer deel wilt nemen aan de kerkdiensten. Het is wel bedoeld om in de gemeente te peilen hoe u/jij daar op dit moment in staat, zodat wij als kerkenraad een inschatting kunnen maken welke behoeftes er zijn bij de leden van onze gemeente.
Vriendelijke groet, ds. Jake Schimmel

 

Hallo kinderen ( van 4 t/m 12 jaar)

Nu de corona maatregelen steeds meer worden versoepeld, heeft de leiding van de kindernevendienst (knd) besloten om het kinderwerk weer op te pakken.

Dit willen we doen in de vorm van het geven van kinderkerk.

*Wat is kinderkerk?

De naam zegt het eigenlijk al; een kerkdienst speciaal voor kinderen.

*Wanneer?

Op de zondagen 12-7, 26-7, 9-8, 23-8 en 6-9

*Waar?

In het MFC in Spijk

*Wat gaan we doen?

Lekker kletsen, samen zingen, een verhaal, een spel of iets knutselen.

*Hoe laat?

Vanaf 9.45 uur ben je welkom, we starten om 10.00uur en het duurt tot na de kerkdienst voor “grote mensen”. Zodat de ouders jullie kunnen brengen en weer ophalen(indien nodig).

Heb je zin? Kom dan gerust eens kijken.

                                                                         Tot gauw! Iedereen is WELKOM

                                                                  

Statistieken kerkdiensgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

7 juni

       142

108

14 juni

       109

63

21juni

       101

34

28juni

       118

90