- Jaargang 12 : 604

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel        Gezinsdienst

Organist:                             dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst

Thema: Leer ons om te delen

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: Elly en Rikkert: leer ons om te delen

Gebed

Sketch

Lied: HH 88/ELB 58 - Zoek eerst het koninkrijk van God

Bijbelverhaal: 1 Koningen 17:1-16 via de schermen

Samen delen quiz

Lied: JdH 256: 1 en 3 - Tel uw zegeningen

Overdenking

Lied: Elly en Rikkert – Open mijn oren

Dankgebed

Gedicht: de tekst van lied 1007: 1 t/m 5 en 7

Collecte

Lied: ELB 398 – Handen heb je om te geven

Herman het vriendschapsbrood

Zegen

Orgelspel na de dienst

 


Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar dhr. J. Wierenga, Westersingel 10 en naar Marten Ritzema, Alberdaweg 3 die thuis mag herstellen na een operatie. De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Collecte:

Vandaag collecteren we voor de Stichting Jarige Job

In Nederland zijn ruim 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren,

Omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is.

Op de mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeautjes, hangen er geen slingers.

Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox aan de ouders van deze kinderen. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school.

U kunt helpen door een gift te geven op rekeningnummer:

NL26 RABO 0108748227 t.n.v. Stichting Jarige Job


 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 28 juni
Deze week gaat het over het voorbeeld van de drie dienaren.

 

Startzondag: aftreden en bevestiging ambtsdragers
Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.
Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk
- Marjan de Winter als wijkouderling
- Astrid Pestman als jeugdouderling.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Nog niet alle
vacatures zijn rond, maar op dit moment zijn tot onze vreugde wel enkele
mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.
- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk,
- Willy Veldman als wijkbezoeker,
- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat.

Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden
van de post en de mail van de gemeente.
De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op
zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester
met vier jaar te willen verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn
ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En
Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een
jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

 

Statistieken kerkdiensgemist

datum

    Rechtstreeks bekeken

   Opname bekeken

31 mei

    52

118

7 juni

   142

108

14 juni

   109

63

21juni

   101

34