van

Zondag 31 mei 2020 - Jaargang 12 : 600

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending Pinkster-clusterdienst 31 mei 2020

De verhuizing van de inventaris van de kerk naar Elim is geslaagd. Qua techniek is dat een hele stap vooruit, waar we erg blij mee zijn. Zeker nadat het de laatste zondag vanuit de Andreaskerk toch een beetje mis ging. Die problemen zouden nu verholpen moeten zijn. Daarnaast zullen beeld en geluid een stuk beter zijn.

Op 30 mei wordt de Pinkster-clusterdienst uitgezonden vanuit Elim in Spijk.
U kunt de dienst op drie manieren volgen:
-Met beeld en geluid via YouTube (zoek naar 'PKN Spijk Losdorp')
-Met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-Met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Vanaf zondag 7 juni zijn de kerkdiensten niet meer via YouTube te bekijken.
Vanaf dan zenden we de diensten uit op twee manieren:
-Met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl
-Met alleen geluid via www.kerkomroep.nl

Ook met kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst via de chromecast op uw TV streamen.

Wij hopen op een mooie dienst!

 

Gebedsintenties
Wilt u graag dat wij tijdens de Pinksterdienst voor een bepaald persoon, of voor bijvoorbeeld persoonlijke zaken, bidden? Dan kunt u deze gebedsintenties/voorbeden aan ons doorgeven. Dit kunt u doen via telefoon of email bij Jeltsje Elzinga (tel: 0625013645, email: ). Het is ook mogelijk om tijdens de "live-dienst" op Youtube uw gebedsintenties via de chat door te geven. Dit kan tot na de preek.
Pinkster clusterdienst organisatie

 

 

Voorganger:              ds. Tj. Huisman en mw. J. Elzinga

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

Zang en muziek:      Clustermuziekgroep, Willem Jan Stuut, Richard Wildeman, Anna Windt

Zang:                         Beppie Munting, Fenko Zijlstra                

Ouderling:                Gerda Potze

Geluid en beeld:      Jake Schimmel, Johannes Doorn                                  

Voorbereiding          Lisette Lenting, Gerda Potze en de voorgangers

 

Liturgie    

Voor de dienst: orgelspel, daarna solo: Welkom, Heilige Geest van God

Stilte

Welkom door ouderling

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: Lied 681: Veni sancte Spiritus

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Moment voor de kinderen

Zingen: Ben je groot of ben je klein

Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 – 10

Zingen: Lied 695: 1, 2 en 5, Heer raak mij aan met uw adem

Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 23

Overdenking

Zingen: Vrede zij u

Overdenking

Zingen: Lied 289, Heer het licht van uw liefde schittert

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden, gevolg door Onze Vader

Slotlied: Lied 672: 1 en 2, Kom laat ons deze dag

Zegen

Na de dienst: clustercombo: God van Licht

 

De bloemschikking.

Vandaag is de kleur rood van vuur en vlam, wat je terug ziet in de kleur van de bloemen.

De ronde vorm is van de aarde en haar 4 windstreken. De bloemen verbeelden de 12 discipelen die in opdracht van God de wereld introkken, om de boodschap uit te dragen, zij waren bezield van de Heilige Geest. Wie bezield wordt, komt in beweging om vrucht te dragen.

Wij mogen leven vanuit Gods Geest, vol van liefde die schreeuwt om uitgedragen te worden, het volle Leven tegemoet!

De schikking is gemaakt door Hendrieke Keizer, waarvoor hartelijk dank.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. J.C. Bansema, Nesweg 4a en naar de fam. H.E. Scheele, De Kluft 19.   De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Collecte:

Help een stille coronaramp voorkomen: Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lock downs hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U je kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona. Ook kunt u / kun je iets overmaken naar de plaatselijke diaconie, doe dat dan onder vermelding van “coronaramp voorkomen”.

 

Van de kindernevendienst

Pinksteren is het feest van de Geest van God. Gods Geest of Gods adem is overal om ons heen en in ons en blaast leven de wereld in. De Geest geeft je kracht, je wordt er blij van en door Gods adem kun je de goede dingen doen! Net als met een bellenblaas! Zonder dat je blaast, zonder adem, gebeurt er niets. Met adem blaas je prachtige regenboogbellen, waar iedereen vrolijk van wordt! Blazen jullie mee?!?

Hierbij de link van het materiaal van Bijbelbasics van deze zondag:

Kindernevendienst thuis Pinksteren 2020

En een link naar dit vrolijke Pinksterlied van Elly en Rikkert: Door de kracht Elly en Rikkert Misschien ken je het dansje erbij? Dans maar mee! Fijne Pinksterdagen! 

 

Tienerdienst

Afgelopen zondag was er een tienerdienst. Het zou een picknick worden om elkaar even weer te zien maar het was te nat buiten. Daarom maar in de kerk met brood en soep! Het thema was 'Hemelvaart en wachten op de Heilige Geest' We zitten allemaal te wachten op dit moment, wat mogen we weer, en wat niet. Vakantie of werken. We hebben "Geloofsgesprekken van Young & Holy" er bij gebruikt zodat het een zinvolle morgen werd.