van

Zondag 24 mei 2020 - Jaargang 12 : 599

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

 

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: Arie van Ballegooijen (Bierum)

 

Liturgie    

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 47: 1 en 2 – Volken, wees verheugd

Gebed

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Elly en Rikkert – Ik moet weggaan (begeleid op gitaar)

Lezing: Hebreeën 13:1-6

Zingen: Lied 666 – De Heer is opgetogen

Overdenking

Zingen: Lied 667: 1, 2, 5 en 6 – Hij leeft

Gebed

Collecte

Zingen: Lied 968: 1, 3 en 4 – De ware kerk des Heren

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte:

Geestelijke verzorging in het UMCG

Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en als patient krijgt u heel wat indrukken teverwerken. Dit kan verwarrend zijn en veel vragen oproepen.

Een geestelijke verzorger is iemand die u daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle patienten en hun familie, gelovig of niet-gelovig.

U kunt dit werk ondersteunen door een gift over te maken naar Bankrekening: NL78 INGB 0000 8233 10

 

 Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag:

Deze zondag is het thema "De Heer is mijn Herder"

Kindernevendienst thuis 24 mei 2020

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. P.K. Vos-Mollema, van Julsingha tehuis, kamer 333, Kon.Wilh.park 23, 9934 EH Delfzijl i.v.m. hun 66 jarig huwelijksjubileum van afgelopen woensdag 20 mei. Ook gaan er bloemen naar dhr. K. Stulp, Hoofdweg Z. 22.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtnemening van de veiligheidsadviezen van het RVM.

 

Koffiedrinken via Zoom

Lieve gemeenteleden van Spijk-Losdorp,

Als kerkenraad hebben wij vorige week dinsdag vergaderd via Zoom. Dat ging best heel erg goed. Daarom zou ik na de dienst van 24 mei eens een experimentje met jullie willen doen: koffie drinken na de dienst, via het programma Zoom!

Je kunt het programma hier downloaden: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Op je telefoon kun je het installeren door de app Zoom te installeren via de Appstore of Play Store.

Je moet het dan installeren, en je hoeft er verder niets mee te doen (ook niet op te starten).

En vervolgens kun je op deze link klikken: https://zoom.us/j/98177222913

Voel je vrij om mee te doen, maar niet verplicht. We proberen het gewoon even uit. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan!

Vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel

 

Verhuizing naar Elim

Komende week worden de spullen die nodig zijn voor de kerkdienst van de Andreaskerk verhuisd naar Elim. Vanaf 31 mei zullen de diensten vanaf daar worden uitgezonden.

Voor de mensen thuis verandert er weinig. Verschil is wel dat vanaf dan als het goed is de diensten ook uitgezonden zullen worden via www.kerkdienstgemist.nl, met beter beeld en geluid.

 

Pinksteren    

2020 vieren we toch samen!!

Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van

Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt-Godlinze.

De kerkdienst op Pinksterochtend is dit jaar anders dan voorgaande jaren.

Geen dienst als vanzelfsprekend, samen in de Vredekerk fysiek bij elkaar zijn.

Gelukkig kunnen we op een andere manier toch nog als gemeentes samen zijn.

De Pinkster clusterdienst wordt nu namelijk uitgezonden vanuit Spijk!

In deze tijd van crisis hebben we elkaar meer nodig dan ooit te voren.

We gaan er van uit dat dit jaar de Pinksterdienst, met beeld en geluid, eenmalig

zal zijn, zodat we elkaar volgend jaar weer mogen begroeten in de Vredekerk!

 

Het thema van deze dienst is: “Levensadem”

Voorgangers: dominee Tj. Huisman en mw.J. Elzinga

Organist: dhr. J. Cijsouw

Muzikale ondersteuning: een aantal leden van het Clustercombo

 

We nodigen iedereen van harte uit deze dienst (thuis) met ons mee te vieren!

Organisatie Pinkster clusterdienst