van

Zondag 10 mei 2020 - Jaargang 12 : 597

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.J.C. Schimmel

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: 98: 1 en 3

Gebed

Moment voor de kinderen

Lied: 320: 1, 2, 3 en 4 – Wie oren om te horen heeft

Lezing: Deuteronomium 6:20-25

Lied: 974: 1, 2 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

Lezing: 1 Petrus 2:1-10

Lied: 974: 3 en 5

Overdenking

Lied: Hemelhoog 386: 1, 2, 3 en 5, begeleid op gitaar – Wil je opstaan en Mij volgen

Gebed

Collecte

Lied: 313: 1, 2 en 5 – Een rijke schat van wijsheid

Zegen

Wilhelmus

Orgelspel

 

Afkondiging van overlijden

Op woensdag 6 mei is Gerard Smit, Westersingel 13, Spijk overleden, op de leeftijd van 80 jaar. De uitvaart zal komende

dinsdag in besloten kring plaatsvinden, vanuit Pro Rege. Onze gedachten en ons gebed gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, en naar allen die hem dierbaar waren. Wij wensen hen sterkte toe, en Gods liefdevolle nabijheid, in deze moeilijke tijd van afscheid en gemis.

 

Collecte:

Deze week collecteren we voor het    Rode Kruis.

Sinds het begin van de crisis zetten hulpverleners van het Rode Kruis zich in voor de meest kwetsbaren en ondersteunen zorgpersoneel. Daarnaast coördineert het Rode Kruis de inzameling van beschermingsmiddelen zoals brillen, maskers en handschoenen.

Helaas zijn we voorlopig niet van het coronavirus af en blijft deze steun hard nodig!

Met een gift op giro 7244 (IBAN NL 19 INGB 0000 0072 44)   

steunt u de hulpverlening in Nederland en het Caribisch gebied.

 

 Collectes

Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. A.v.Heuvelen-Klevering, Kleine Dijkstraat 11 en naar mw. R. Stoppels-Swieringa, Hoge Akkers 8.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 10 mei 2020

 

Verjaardagfonds

In verband met het coronavirus is besloten tijdelijk geen zakjes bijdrage verjaardagfonds op te halen. Daarom vind u vanaf nu bij uw felicitatiekaart geen zakje maar kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO 03737 29 375 t.n.v. Prot. Gem.Spijk-Losdorp

inzake Verjaardagfonds.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagfonds

Ida Baar en Griet Smit

 

Kerkdiensten meevieren
We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.

Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluis-teren, via YouTube of kerkomroep.nl. Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.

Ds. Jake Schimmel

 

Op zaterdag 9 mei om 18.00 uur komt het programma "Met hart en ziel" op NPO 2, een uitzending in samenwerking met de PKN. Dit keer is mogelijk ook de kerk uit Spijk kort in de uitzending te zien! Johannes Doorn en Jake Schimmel hebben een paar korte filmpjes gemaakt bij de kerk, na contact met de makers van het programma. We zijn benieuwd!

  

Update kerkdiensten

Lieve gemeenteleden,

Vanaf zondag 22 maart hebben wij, vanwege het coronavirus, de kerkdiensten online gevierd. Dat doen we in samenwerking met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze.

Op dit moment is de regel van overheidswege dat maximaal 30 personen aan een religieuze bijeenkomst mee mogen doen, al wordt het houden van kerkdiensten nog afgeraden, door de overheid en door de PKN. Vanaf 1 juli zal de regel indien mogelijk worden verruimd, en mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen, mits ze zich aan de regel van 1,5 meter afstand houden.

Als kerkenraad kijken wij steeds naar wat op dat moment mogelijk is, en naar wat op dat moment verstandig is, en dat doen we samen met de kerken uit Bierum en ‘t Zandt. In elk geval tot 1 juli zullen we blijven vieren op de manier waarop we dat nu doen. En ook als de regels van overheidswege worden versoepeld, betekent dat niet automatisch dat wij weer zoals vanouds gaan vieren. Dat is afhankelijk van vragen als: is het echt veilig om weer bij elkaar te komen? Hoeveel mensen kunnen we toelaten tot de diensten? Hoe kunnen we zorgen dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen? Wat is daarbij genoeg? Kan er wel gezongen worden? Die afwegingen maken wij niet uit angst. Wij vinden het mooi om samen te komen, maar als kerk hebben we ook een dienende taak. En op dit moment zit dat dienen hem misschien juist in het beschermen van zwakken in de samenleving, en van elkaar, door ervoor te kiezen om niet samen te komen. Zeker omdat op andere plaatsen de kerkdiensten juist een rol hebben gespeeld in de verspreiding van het virus.

Om zulke afwegingen goed te kunnen maken, is het waarschijnlijk dat we even afwachten hoe dat in andere kerken gedaan wordt. Daarnaast zouden we in de zomer de diensten met Bierum en ’t Zandt samen vieren. Het zou daarom mogelijk zijn dat we besluiten om tot 1 september te vieren op de manier waarop we dat nu doen. Houd de website en de nieuwsbrief in de komende tijd dus goed in de gaten.

Daarnaast staan er veranderingen aan te komen in de manier waarop we nu online vieren: vanaf 31 mei gebeurt dat niet meer via YouTube, maar via kerkdienstgemist.nl, met gebruik van de camera van de kerk. Dat moet het geluid en het beeld ten goede komen. Omdat de kerk binnenkort gerestaureerd gaat worden (wanneer is nog niet precies duidelijk, maar dat zou rond deze periode beginnen volgens de Stichting Oude Groninger Kerken) combineren we dit met een verhuizing van de apparatuur naar Elim. Dat betekent dus dat vanaf die datum de diensten vanuit Elim worden uitgezonden. Een volgende mogelijkheid voor Schaapsound om de apparatuur te verhuizen was pas eind augustus, en dat zou waarschijnlijk te laat zijn.

We zoeken om die reden nog vrijwilligers om te helpen schilderen in Elim, met voldoende afstand van elkaar. Als u/jij dat zou willen doen, dan horen we het graag van u! Laat het dan weten aan Johannes Doorn: .

Hopelijk bent u/jij hiermee voldoende op de hoogte van alles wat er op dit moment speelt. Dank jullie wel voor jullie geduld, en ook voor de trouw waarmee jullie elke zondag weer meedoen met de online vieringen! Dat doet ons allemaal erg goed. Zo voelen we ons verbonden, met elkaar en met God. En of we nou lijfelijk bij elkaar zijn of niet: Hij is er altijd bij!

 

Ds. Jake Schimmel             

Bij vragen, of als je even behoefte hebt aan een praatje, mag je altijd contact met me opnemen! ; 0596-858923.