van

Zondag 3 mei 2020 - Jaargang 12 : 596

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.G. Knol

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel/stilte

Bemoediging en groet

Lied 209: 1

Gebed

Lied 209: 2 en 3

Thema

Lied 723: 1 en 2

Lezing: Johannes 10, 1 – 18

Lied 23b: 1,2 en 5

Verkondiging

Lied 344: 1,2 en 3

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 767: 1,2,3 en 4

Zegen

(Wilhelmus)


Collecte:

De collecte is deze zondag bestemd voor Stichting De Schutse te Appingedam. Stichting “ De Schutse” biedt persoonlijke zorg aan mensen met een beperkte levensverwachting.

Zorg, persoonlijke aandacht en liefde zijn belangrijk in een mensen leven. “...zodat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven”

U kunt uw gift overmaken naar:            

NL90 RABO 0305 8656 25 t.n.v. De Schutse VPTZ

 

 Collectes

Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. S. Klevering-Verhagen, Tuinbouwweg 2b i.v.m. hun 50 jarig huwelijksjubileum van jl vrijdag 1 mei. De tweede bos bloemen gaat met een hartelijke groet naar Reina en Harry de Groot, Parklaan 6.

Ook zijn er bloemen gebracht bij John Veldman, hij heeft een infectie aan zijn been en is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig mag hij nu verder thuis herstellen, beterschap.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 3 mei 2020

Verjaardagfonds

In verband met het coronavirus is besloten tijdelijk geen zakjes bijdrage verjaardagfonds op te halen. Daarom vind u vanaf nu bij uw felicitatiekaart geen zakje maar kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO 03737 29 375 t.n.v. Prot. Gem.Spijk-Losdorp inzake Verjaardagfonds.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagfonds

Ida Baar en Griet Smit

 

Kerkdiensten meevieren
We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.

Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluis-teren, via YouTube of kerkomroep.nl. Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.

Ds. Jake Schimmel

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065


 

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

Lied 23b: 1