van

Zondag 26 apr. 2020 - Jaargang 12 : 595

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.J.C. Schimmel

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 130: 1 en 3

Gebed

Lied: Psalm 130: 4

Moment voor de kinderen

Lied: Opwekking 717 / Hemelhoog 433 - Stil, mijn ziel wees stil, begeleid op gitaar

Lezing: Johannes 21:15-19

Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 – Neem mijn leven, laat het Heer

Overdenking

Lied 630: 1, 3 en 4 – Sta op! – Een morgen ongedacht

Gedicht: Leed, van Anton Ent (Liedboek blz. 1094)

Gebed

Collecte

Lied: Opwekking 167 / Hemelhoog 399 – Samen in de naam van Jezus

Zegen

Orgelspel

 

Collecte:

Deze zondag vragen we aandacht voor de voedselbank.

Er zijn steeds meer mensen die hier momenteel gebruik van moeten maken.

NL80 RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. G. Knook,

Jonker 36. en naar mevr. G. Dijkhuizen-Froma en Jannie, Ubbenasingel 52. Zij stonden vorige week al op de nieuwsbrief maar toen zijn de bloemen per abuis gebracht naar de fam. K. M. Brondijk.

De Kamp7 . De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Meeleven

Mevr. H.v.Dijken-de Graaf, Kustweg 25, K305  9933AA in Delfzijl , heeft een ontsteking aan haar been. Gelukkig gaat het met medicatie weer wat beter maar een kaartje zou ze erg op prijs stellen.

 

Verhuizing
Martha Wiersema is, na het overlijden van haar man Fokko, verhuisd naar het volgende adres: Bijmoldslaan 1, 9945SN Wagenborgen. Een huis van de stichting Waardig Wonen.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: Kindernevendienst thuis 26 april 2020

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 3 (van 10 mei t/m 28 juni 2020) kan tot 27 apr. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 Kerkdiensten meevieren

We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.
Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluisteren, via YouTube of kerkomroep.nl.
Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.
Ds. Jake Schimmel

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

Leed

Tenslotte kraait de haan. Het morgenlicht

springt als een hinde uit het struikgewas.

Ik laat het dal van de nacht achter mij

en voor mij ligt een vlakte, uw dag.

Ik voel,nu de warmte zich nestelt,

hoe koud de duisternis was. Verzet

wekte zij, ik dreef van het zweet.

Licht is overgave, wijst mij uw weg

naar de rivier waar ik me languit

neerleggen kan tot ik gereinigd ben.

 

Gedicht: Leed, van Anton Ent (Liedboek blz. 1094)