Zondag 19 apr. 2020 - Jaargang 12 : 594

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.G. Knol

Orgelspel, de mogelijkheid om in te loggen

Welkom en mededelingen

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 95: 1 en 3

Gebed

Vertelling: bij Exodus 14,15 – 15,1

Lied 285

Lezing: Genesis 8,6-16 en Johannes 20,19-22

Lied 641: 1,2,3 en 4

Verkondiging

Orgelspel

In Memoriam         Adrianus Ernsten     * 29-1-1952       † 10-4-2020

Gebeden

Inzameling

Slotlied: Lied 628: 1,2,5 en 6

Zegen

 

Collecte:

Deze zondag is de collecte bestemd voor “Noodhulp corona”

Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet.

In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe.

U kunt een gift overmaken naar:

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Noodhulp corona”

 

 

Spaardoosjes:

De diaconie vraagt u de 40dagentijd spaardoosjes te bewaren.

Als we elkaar weer kunnen ontmoeten willen we ze alsnog graag verzamelen.

De opbrengst is voor” Kinderen in de Knel” Kerk in Actie

 

 Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. H. West-Kolk, Jonker 2 en naar Mw. G. Dijkhuizen-Froma en Jannie, Ubbenasingel 52.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Verhuizing
Martha Wiersema is, na het overlijden van haar man Fokko, verhuisd naar het volgende adres: Bijmoldslaan 1, 9945SN Wagenborgen. Een huis van de stichting Waardig Wonen.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

 Kindernevendienst thuis 19 april 2020

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 3 (van 10 mei t/m 28 juni 2020) kan tot 27 apr. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Bericht van overlijden van onze oud (Herv.) predikant

Hij was predikant van 17 aug. 1975 tot 28 okt 1979 in Spijk-Losdorp.

Spijk was zijn eerste gemeente. Daarna is hij met zijn gezin vertrokken naar de gemeente Ternaard, Friesland.

Hij zette zich samen met ds. Heule, geref.pred. te Spijk in voor het samen-op-weg-proces van onze beide gemeenten.

                                                                "Ik voel mij geborgen"

 

Na een moeilijke tijd, die hij moedig heeft doorstaan, is op Goede Vrijdag rustig ingeslapen mijn lieve man,

al 50 jaar vriend voor het leven en onze innemende, betrokken heit

 

                                                             Gerrit Hoekstra

 

                                                 * Snit 24-03-1939     † 10-04-2020

 

                                                                                                      Ypkje Marijke Hoekstra-Post

                                                                                                      Hong Kong: Rudger Wigle Hoekstra en Ivy Mak

 

correspondentieadres:     Geert Knolweg 26, 8501 MK Joure

email:                                   

 

 

 

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

 

In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,

zoeken wij het zachte suizen

van het woord, dat ons verblijdt.

lied 283