9 apr. - 12 apr. 2020 - Jaargang 12 : 593

-     Welkom bij de onderstaande diensten       -

 

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

 

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken. De dienst begint om 10.00 uur.

In de stille week zijn er geen diensten op donderdag en zaterdag, maar er is vanuit Spijk wel een uitzending op Goede vrijdag (vrijdag 10 april), om 19.00 uur, met een lezing en een gebed. Dit gebeurt ook via kerkomroep en YouTube.

 

Liturgie Goede vrijdag, 10 april 2020     19.00uur vanuit de Andreaskerk

Welkom

Gebed

Lezing: Mattheüs 26:17 - 27:60

Uitdoven van de Paaskaars

Stilte

Lied, gezongen door Henk Lenting: Als ik mijn ogen sluit

 

Voor de stille week heeft ds. Gerard Knol van Bierum-Holwierde-Krewerd ook drie korte vieringen online gezet, voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. Deze zijn te bekijken op YouTube, als je zoekt naar 'Contact BiHoK', of via deze links:

Witte donderdag: https://youtu.be/Uz041D95J94, gevolgd door https://youtu.be/dNzMFesbfbs

Goede vrijdag: https://youtu.be/pl0gFyq0Hao

Stille zaterdag: https://youtu.be/Upmo4m3adyQ

 

Op eerste Paasdag zal ook om 10.00 uur een kerkdienst worden gehouden in de Andreaskerk, die te bekijken is via Kerkomroep en YouTube. Voorgangers zijn ds. Gerard Knol en ds. Jake Schimmel. U/jij bent van harte welkom om deze dienst vanuit huis met ons mee te vieren!

 

Liturgie 1e Paasdag 12 apr. 2020   10.00uur vanuit de Andreaskerk

Welkom

Intochtslied: Psalm 121: 1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: 655: 1, 3 en 4 – Zing voor de Heer een nieuw gezang

Gebed

Filmpje: afsluiting van het project

Aandacht voor de kinderen – liedje met gitaar: Omdat Hij leeft

Eerste lezing: Mattheüs 28:1-10

Lied: 642: 1, 4, 5, 8 – Ik zeg het allen dat Hij leeft

Tweede lezing: Mattheüs 28:16-20

Overdenking: Hij is erbij!

Lied: Opwekking 575 – Jezus alleen (melodie: liedboek 939, 4 coupletten)

Dankgebed

Slotlied: Hemelhoog 200 - U zij de glorie

Zegen

 

Collecte  

Deze week wordt een gift gevraagd voor Stichting Bootvluchteling Meer dan 22.000 mensen wonen op dit moment in kamp Moria onder grote dreiging van het coronavirus. Wij houden ons hart vast voor het moment dat het virus kamp Moria bereikt. Onze vrees is dat dit slechts een kwestie is van tijd. Stichting Bootvluchteling zet zich in voor deze kwetsbare groep mensen.

Hun zorg is harder nodig dan ooit.

U kunt een gift overmaken naar NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling

 

De diaconie heeft, namens de PKN kerk Spijk-Losdorp, een paasgroet verstuurd naar onze gemeenteleden die in een verzorgingstehuis verblijven.

 

Kruis versieren met bloemen
Bij de kerk staat komende dagen, de dagen rond Pasen, een groot kruis. Wil je helpen om het te versieren door er een mooie bloem in te steken? Een teken van hoop, voor iedereen! En van onze verbondenheid met elkaar, ook nu wij het Paasfeest 'op afstand' moeten vieren.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51 en naar mw. C. de Haan.-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Tienerdienst

Vrijdagavond is er om 19.30 uur een tienerdienst via Skype. Thema: Pasen in Lockdown.

 

Bericht van de kindernevendienst

Het is Pasen! Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag.Bijbelbasics 12 april Pasen Daarin ook het verhaal van Pasen.  

En een link naar een ganzenbord van Pasen dat je samen thuis kunt spelen: Ganzenbord Paasverhaal

De ouderen (80 jaar en ouder) ontvangen een kaart van de kindernevendienst. We gaan zorgvuldig met de bezorging om. 

Fijne paasdagen! Groeten van de leiding van de kindernevendienst

 

Paascollecte

Door de kerkrentmeesters is deze week de info voor de Paascollecte rondgebracht/ of wordt gebracht. We bevelen deze van harte bij u aan.

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

                       

God

Geef mij rust en vertrouwen,

opdat ik me niet mee laat slepen

door angst en paniek.

Geef me wijsheid,

opdat ik het goede doe

en het dwaze laat.

En geef me liefde,

opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens

en bereid ben te helpen waar nodig

(Irene van der Meulen)

 

 

Bijlage: ordes van dienst van de online-vieringen in de stille week van Bierum-Holwierde-Krewerd op YouTube.

Witte Donderdag 9 april 2020

Vg.:     Wij verwelkomen ......

Gebed

Lied 556: 1,2 en 4

Lezing: Ex. 12, 12 en 13   en          Johannes 13, 7-8 en 12-17

Kort woord

Lied 760: 1,2,3,4,5 en 6

Viering van de Tafel van de Heer

Nodiging

Instellingswoorden

Onze Vader

Communie

Lied 103: 1 en 5

Vg.:     De Here trekt voor u uit .....

 

Goede Vrijdag 10 april 2020

Vg.:     Wij verwelkomen het nieuwe bestaan uit Uw hand ....

Lied 578: 1,2 en 4

Lezing: Johannes 19, 23-30

Wij blazen de Paaskaars uit

Stilte

Lied 576b: 1,2 en 4

Gebeden

Lied 756: 1,4 en 8

Vg.:     De Here trekt voor u uit ...............

 

Stille Zaterdag, 11 april 2020

Vg.:     Wij verwelkomen het nieuwe bestaan uit Uw hand ............

Lied 591: 1,2 en 3

Vg.:     En God sprak: laat er licht zijn! En er was licht.

Wij zingen Lied 285, terwijl de Paaskaars wordt binnengebracht

Vg.:     Het licht van God

Allen: Het licht van Christus

Vg.:     Het licht van God

            Vader, Zoon en Heilige Geest

Allen: Eén Enig God van eeuwigheid tot eeuwigheid.   Amen.

Lied 284

Kort woord: in gedachtenis aan onze doop

Lied 353: 1 en 3

Lezing: Matteüs 28,1-7

Lied 642: 1,2 en 3

Vg.:     De Here trekt voor u uit ........................