Zondag 5 apr. 2020 - Jaargang 12 : 592

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

In de stille week zet ds. Gerard Knol voor zijn gemeente drie korte vieringen online, voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. Deze zijn als het goed is volgende week te bekijken op YouTube, als je zoekt naar 'Contact BiHoK'.

 

Liturgie    Voorganger: ds. G. Knol, Bierum

Psalmzondag

Voor PG Spijk-Losdorp, GK ’t Zandt-Godlinze en PG Bierum-Holwierde-Krewerd

Mededelingen

Orgelspel

Onze hulp en groet

Lied 216: 1,2 en 3

Gebed

Lezingen: Exodus, vertelling over Mozes

en evangelielezing: Lucas 19,29-44

Lied 285: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

Namen noemen en lichtjes aansteken

Gebeden

Afgesloten met Lied 1006

Doel collecten

Slotlied: Lied 416: 1,2,3 en 4

Zegen


Collecte   Betreft geld voor inloophuizen.

Netwerk Dak vraagt u om een gift voor de meest kwetsbare mensen van Nederland.

Inloophuizen zijn voor veel eenzame mensen en de dak- en thuislozen hun enige steun.

Uw gift is welkom op IBAN NL 51 INGB 0008 055631 t.n.v. Netwerk Dak te Utrecht, o.v.v. Noodfonds

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. A. Ernsten, Fraeilemaweg 21 in Losdorp en naar de fam. J. v.d. Linde, W. de Merodelaan 3.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Deze zondag is het Palmpasen. Het samen palmpaasstokken maken gaat helaas ook niet door! Maar een palmpaasstok maken, dat kan ook thuis! Kijk maar op deze site: https://lekkertafelen.nl/specials/palmpasen/

Hierbij nog de (rechtstreekse) link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag. Daarin ook het verhaal van Palmpasen.  Kindernevendienst thuis Palmpasen Bijbelbasics    Groeten van de leiding van de kindernevendienst

 

Paascollecte

Door de kerkrentmeesters is deze week de info voor de Paascollecte rondgebracht/ of wordt gebracht. We bevelen deze van harte bij u aan.

 

Hallo clubleden, Maffers, ouders en verzorgers,

17, 18, 19 april zouden wij op kamp gaan naar Bakkeveen. Alle voorbereidingen zijn klaar. Alleen door alle regels die er inmiddels zijn rondom de corona, is het niet mogelijk om kamp door te laten gaan. Wat natuurlijk heel erg jammer is voor iedereen. Iedereen krijgt het geld dat voor kamp is betaald, binnenkort terug gestort. We hopen dat we t.z.t. nog een gezellige afsluiting van dit seizoen kunnen organiseren, maar dat is afhankelijk hoe alles rondom de corona zich ontwikkeld.

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zien we jullie hopelijk volgend club- en maff seizoen weer.

We hopen dat het virus aan jullie en jullie familie voorbij gaat.

Volg de regels van RIVM op, houdt afstand van elkaar, zorg goed voor elkaar!

De Jeugdraad.

 

 Examenkandidaten
Voor iedereen die dit jaar examen zou gaan doen.

Wij, als kerkenraad, willen jullie even "wij denken aan jullie" meegeven.

Jullie hebben dit jaar te maken met onvoorziene omstandigheden en dan moet je daar een zo goed mogelijke oplossing voor zoeken.

Niemand heeft deze situatie eerder meegemaakt. Het is lastig... Misschien ben je er onzeker over.
Weet 1 ding. Neem God mee in al die dingen. Hij is groter dan het corona virus en staat erboven.
Ga stap voor stap verder, wel of geen examen, er komt een oplossing.

Succes allemaal.

 

Goed om te weten

Deze week zal de Paas Echo en een bijbelstudieboekje "Op weg naar Pasen" gedeeld worden in Spijk-Losdorp. Op de achterkant van de Echo staan de diensten van de stille week en Pasen maar u begrijpt dat dit niet meer helemaal correct is.

Op Paasochtend (zondag 12 april) zenden wij om 10.00 uur een dienst uit. In de stille week zijn er geen diensten, maar er is wel een uitzending op Goede vrijdag (vrijdag 10 april), om 19.00 uur, met een lezing en een gebed. Dit gebeurt ook via kerkomroep en YouTube.

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

Al gaat het hele land op slot

sluit zelfs de kerk haar deuren

bedenk bij hoe het verloop zal zijn

die woorden in dat lied dat spreekt

en zingt van "God verlaat u niet"

Abel Jagersma