Geloofsopvoeding       4 maart 20.00uur in het MFC

Voor velen van ons was het in hun jeugd vanzelfsprekend dat je mee ging naar de kerk. Die tijd lijkt voorbij. We geven kinderen en jongeren op allerlei gebieden meer keuzes, meestal ook wat betreft kerkbezoek. Jongeren raken vaak gedemotiveerd om mee te gaan, omdat de kerkdienst (niet altijd) aansluit bij hun belevingswereld. Hoe geef je het geloof door aan kinderen en jongeren als ze hun interesse hierin verliezen?

Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan. 

Kortom: Deze avond is voor een ieder die interesse heeft in het geloof doorgeven aan kinderen en jongeren anno 2020.