Uitnodiging gemeenteavonden

Woensdag 6 november – Dankdagdienst en gemeenteavond, gericht op ontmoeting

Op woensdag 6 november is er om 19.00 uur een kerkdienst, voor de dankdag voor gewas en arbeid.

Aansluitend bent u/ben jij, vanaf 20.00 uur, van harte welkom op de gemeenteavond in het MFC.

De avond is voor alle leden van onze gemeente! Jong en oud. Ook als je niet naar de dienst bent geweest, maar wel naar deze avond wil komen, ben je van harte welkom.

Op de gemeenteavond staat de ontmoeting centraal. We willen met jullie in gesprek gaan over vragen als: waarom zijn wij eigenlijk een kerk? Wat is wezenlijk voor ons? Wat vinden wij belangrijk voor hoe wij gemeente willen zijn met elkaar, nu en in de toekomst? Wat vraagt God daarin van ons?

We hopen om op deze avond op een ontspannen manier daarover met elkaar in gesprek te gaan, in kleine groepen, met leuke en prikkelende opdrachten.

Hopelijk zien we u de 6e!

 

Donderdag 28 november – financiële en praktische gemeenteavond

Op donderdag 28 november, vanaf 19.30 uur, is de financiële gemeenteavond in het MFC. Op deze avond worden de jaarcijfers gepresenteerd en besproken. Ook kunnen actuele thema’s aan bod komen die spelen in onze gemeente, en is er ruimte voor een rondvraag vanuit de gemeente.

U/jij bent van harte welkom.

Wij willen u/jou vragen om voor beide gemeenteavonden een liedboek mee te nemen, zodat we met een lied af kunnen sluiten.


Hartelijke groet,

De kerkenraad