Kopij KERKnijs inleveren

Kopij inleveren voor nr.3  van 26 mei  t/m 14 juli  kan tot 13 mei. uiterlijk 12 uur bij

Truus West, Jonker 2. e-mail;