De kerk heeft m.i.v. 1 nov. 2018 een nieuw rekeningnummer, t.w.:  NL35 RABO 03737 29 367.

Dit is o.a. van toepassing op de collectebonnen!