Kerk in Actie vraagt onze aandacht voor Sulawesi waar zich een grote ramp heeft voltrokken.
Op zondag 14 oktober houden we een extra collecte voor het rampgebied.
Kom ook in actie en help de slachtoffers in Indonesie.
U kunt ook een bedrag overmaken op rekening NL89 ABNA0457457457 t.n.v Kerk in Actie o.v.v het projectnummer 'Noodhulp Sulawesi'