kinderkapstok mfc

Als je als kind in Pro Rege (MFC) kwam en je was klein, dan had je een probleem...
Vooral bij het komen en weggaan.
Je had altijd een groot iemand nodig om je jas op te hangen.
Vader Burgstra zag het probleem.
Hij maakte een kinder kapstok en schonk hem aan Pro Rege.
Als je nu als kind binnen komt heb je mazzel.....