Vooraankondiging

Persbericht voorbereidingsbijeenkomst Israëlzondag en synagogelezing 2018

De werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe organiseert ook dit jaar weer een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag 2018. Deze bijeenkomst is op dinsdag 11 september in de Synagoge te Zuidlaren. Zuiderstraat 1, van 12.00 – 15.00 uur.

De jaarlijkse synagogelezing zal gehouden worden op donderdag 18 oktober in de synagoge van Zuidlaren. Aanvang 20.00 uur. De inleider is Dr. Bart Wallet. Het onderwerp is “Antisemitisme, zonde tegen God”. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren. Verdere informatie volgt deze zomer.

Verder wil ik u er op wijzen dat de werkgroep een nieuwe website heeft onder de naam: www.kerkenisraelnoord.nl

Het is onze bedoeling dat deze website zich, in de loop van de tijd zal ontwikkelen tot een coördinatie en info-site voor Noord-Nederland op het gebied van Kerk en Israël. Wij vragen u dan ook om activiteiten die u aanbiedt aan ons te melden.

Bien van Noord – Hasper

(Secr. Kerk & Israël Groningen Drenthe)