De nieuwe Paaskaars; de symboliek

De boot met het kruis herinnert ons er aan ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus, hoe onstuimig het leven ook lijkt. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden vaart.  De duif symboliseert God de Heilige Geest

en is tevens het symbool van vrede.