Paasontbijt.

Op 1e paasdag ( 1 april) is er weer een paasontbijt.

Het begint om 8.30 uur in het MFC (Pro Rege).

We willen U/jullie hiervoor hartelijk uitnodigen.

Opgave uiterlijk 28 maart a.s. bij Christien Scheele ; tel. : 592009 of

Gerda Wiersema en Christien Scheele