Correctie kerkdiensten rondom kerst.

In de uitgave Echo zijn op de achterzijde de diensten van de Protestantse gemeente te Spijk-Losdorp rondom kerst opgenomen.

Omdat het kerstnummer Echo de gegevens van de gemeente eind oktober al moeten hebben i.v.m. drukte e.d., kunnen daardoor op later tijdstippen

nog wijzigingen plaatsvinden.

De wijzigingen zijn :

Kerstnachtdienst   ds.J.C.Schimmel            24 december    21.00 uur              ( in plaats van 22.00 uur)

Nieuwjaarsdag      m.m.v. gemeenteleden     1 januari  10.00 uur in MFC        ( in plaats van de 't Loug)

Pieter Ritzema. scriba