Groep 7/8 Jongens

Leiding: Grianne & Mandy

Locatie: MFC (het oude Pro Rege)

Dinsdag 19.00 - 20.00 uur

Data club 2019-2020:

3 december 2019
17 december 2019

24 december Kerstviering 19.00 uur, voor alle clubs, daarna samen naar de Kerstnachtdienst

14 januari 2020
28 januari 2020
11 februari 2020
Vakantie
3 maart 2020
17 maart 2020

21 maart 2020  Landelijke opschoondag om 09.00 uur verzamelen bij MFC

31 maart 2020  Noten schieten

09 april 2020  Passion kijken in het MFC om 20.30 uur

14 april 2020  Flessenactie, om 18.00 uur verzamelen bij Koert en Jolanda

17, 18, 19 april 2020 Kamp