Overstapdienst,
Zondag 9 juli vindt er een overstapdienst plaats! Iedereen komt hier wel  eens mee in aanraking; 

 jongeren die naar een andere school gaan, of  ander werk, maar ook ouderen die gaan verhuizen maken een belangrijke overstap.
Zelfs in de bijbel vindt dit plaats!

Zo moest het volk IsraĆ«l op weg  naar het 'Beloofde Land', een overstap maken naar God zijn eigen land!
Een overstap maken biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, toch kan het  ook wel eens moeilijk zijn, en lijkt het te gaan "stormen."

In deze dienst willen we hierbij stilstaan. Twee jongeren zullen in deze dienst een overstap maken.

Het thema van de dienst is: "God draagt je door het  water heen!

Voorganger is ds. Schimmel.

Muzikale begeleiding: orgel Aris  Pestman en trompet Hans Dijkman.

Iedereen van harte uitgenodigd!

leiding kinder- en tienernevendienst.