Gemeenteavond 27 juni om 19.30 uur in het MFC.

 Op deze gemeenteavond zal er een gemeenteavond zijn met de volgende onderwerpen :

1. Hoe gaan we nu verder met de Diaconie ?

2. Een aantal wijzigingen van de Plaatselijke Regeling.

Beide onderwerpen worden aan de gemeente voorgelegd op 27 juni ter bespreking/ besluitvorming.

De uitnodiging zal nog aan de gemeenteleden worden verspreid.

Namens de kerkenraad,

Pieter Ritzema

scriba.