Preekrooster Prot. Gem. Spijk-Losdorp                

2022

 

   

Kerkdiensten: elke zondag om 9.30 uur  in de Andreaskerk

Uitzending
De diensten worden opgenomen
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')

 

20 nov       9.30             ds. J.C. Schimmel          euwigheids zondag

27 nov       11.00           ds. G. Knol       

04 dec       9.30             ds. J.C. Schimmel

11 dec       9.30             werkgroep erediensten      Advent zangdienst

18 dec      9.30              ds. v.d. Berg

24 dec      21.00            ds. J.C. Schimmel           Kerstavond

25 dec      9.30              ds. J.C. Schimmel           1e Kerstdag

26 dec      9.30              gemeenteleden                kerk in de Johanneskerk te Losdorp

31 dec     18.30             ds. J.C. Schimmel           oudejaarsavond