Kerknijs 2017 nummer 3 van is verschenen.
Deze loopt van 23 april t/m 28 mei 2017.

Kopij voor nummer 4 die loopt van 4 juni 2017 t/m 9 juli 2017 kunt u inleveren tot 22 mei 2017 12.00 uur bij Pie Pijper, 't Loug 20,

Wel even inloggen i.v.m. privacywetgeving! Nog geen account? Mail met de scriba voor een verzoek! Hetzelfde Spoor is te vinden in het Hoofdmenu aan de linkerkant op de Startpagina.