Paasontbijt

Eerste Paasdag willen we weer gezellig met elkaar gaan ontbijten in het MFC Pro Rege.

U/jij bent welkom om 8.30 uur.   Opgave  telefonisch of via de mail voor 13 april bij:

Christien Scheele, tel. 592009;

Gerda Wiersema, tel. 591272;