Toekomst voor een gebied zonder toekomst


In oktober vorig jaar waren we samen met mensen van het Belarussisch bijbelgenootschap in het zogenaamde Tsjernobylgebied. Een gebied dat nog dagelijks de gevolgen ondervindt van de vreselijke nucleaire ramp in 1986. Verlaten dorpjes. Ernstig zieke mensen. Een gebied zonder toekomst.

We kwamen onder de indruk van mensen die zich inzetten voor kinderen met een beperking.

In de kerken wordt er alles aan gedaan om mensen te helpen.

We bezochten gezinnen waar weeskinderen liefdevol een "thuis" vinden.

En we kwamen ook onder de indruk van jonge mensen die zich vanuit hun kerk inzetten om andere mensen te helpen. Met schaarse middelen worden zomerkampen georganiseerd voor kinderen en jongeren. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan eten en drinken.

Naast sport en spel, wordt elke dag het bijbelverhaal verteld en verwerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bijbelleesboekjes in eenvoudig Nederlands, die Piet door de jaren schreef en die in het Russisch uitgegeven worden door het bijbelgenootschap in Wit Rusland De uitgave wordt bekostigd door de stichting "Ark Mission".

We zijn heel dankbaar dat "Ark Mission" nu ook verder ons werk in Wit Rusland steunt met deze actie. Steun voor "het vertellen van het verhaal van geloof, hoop en liefde aan jonge mensen in een vaak vergeten gebied" (zie brief in de bijlage).

Uiteraard bevelen we deze actie van harte bij u aan.

Verdere informatie over ons werk in Wit Rusland vindt u op onze website: www.hulpbelarus.nl


Hartelijke groet,


Piet en Dineke Compaan