Tijdens kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp kunt u gebruik maken van collectebonnen.

Collectebonnen zijn per vel van 20 stuks verkrijgbaar.

Er zijn bonnen van € 0,50, € 1,= en € 1,50.
Prijs per vel resp. € 10,=, € 20,= en € 30,=

Collectebonnen zijn te bestellen op rekeningnummer NL35 RABO 03737 29 367, t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp te Spijk, onder vermelding van het gewenste aantal vellen en soort bonnen.
U ontvangt de bonnen dan zo spoedig mogelijk. LET OP: DIT IS EEN NIEUW REKENINGNUMMER !

De Protestantse Kerk is voor de belastingdienst een zogenaamde Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Voor giften aan de kerk mag u meetellen: uw kerkelijke bijdrage, een bijdrage aan de Paas- en Eindejaars-collecte, maar ook collectebonnen en giften.
Giften aan de Protestantse Kerk zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover ze meer bedragen dan 1% (en minimaal € 60,=) en minder dan 10% van het belastbaar inkomen.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met Janny Bruinius,
email: of 06-23580021.