Het winterprogrammaboekje 2016 - 2107 van Cluster Hogeland Oost is klaar.
Sinds vorig jaar is het cluster Hogeland gestart. Belangrijkste activiteit was de Cluster Pinksterdienst op de eerste Pinksterdag 2016 in ‘t Zandt. Alle reacties waren positief; er waren 400 mensen aanwezig. Het cluster is bezig om naast deze dienst ( mogelijk elk jaar) ook andere activiteiten te bundelen in een programmaboekje.Daarbij is dit boekje een overzicht van de verschillende activiteiten in de gemeenten, waar men zich voor kunnen anmelden.Informatie kan worden gegeven door degenen die onder de activiteit staan ( vaak e-mailadres ) of bij de scriba.
Vanuit de kerkenraad Spijk-Losdorp zijn momenteel Christien Scheele, Jannie Smid en Jake Schimmel vertegenwoordigd in de cluster. Daarnaast worden ook periodiek gemeenteleden gevraagd om in de voorbereidingsgroep deel te nemen.
Kijk hier voor het programmaboekje.