Zondagochtend om 9.30 uur werd het Startweekend voortgezet.

Voor aanvang van de dienst om 10.00 uur werd men buiten de kerk ontvangen met een kopje koffie of thee. Er werd al van alles lekkers afgegeven voor de picknick waar we het Startweekend mee zouden gaan afsluiten. Om 10.00 uur begon de Startdienst waarin onze eigen predikant Jake Schimmel voorging.
Tijdens de dienst waren er wat technische problemen waardoor er even geen beeld op de schermen te zien was. Er werden liedboeken rondgedeeld, geheel passend bij het thema. Gelukkig kwam alles nog weer voor elkaar en kon de dienst grotendeels toch gevolgd worden via de schermen.
Ds. Schimmel had voor de kinderen spekjes meegenomen die ze mochten uitdelen aan de mensen in de kerk. Ook waren er deel-boekjes waar ze tijdens de preek in konden kleuren.
Tijdens de preek vertelde de dominee over de tollenaar Levi en hij legde uit wat dat met “deel je leven” te maken had. Er werd gecollecteerd voor eigen jeugdwerk en een 2de collectie die bestemd was voor World Vision, het project waar de jeugdclubs en de diaconie samen aan en voor werken dit seizoen.

Bij de uitgang van de kerk kon men een doosje met bonbons meenemen om die vervolgens bij een oudere of iemand die wel even wat aandacht kan gebruiken te bezorgen.
De bonbons waren feestelijke verpakt en gesponsord door banketbakker Jan Bos uit Appingedam.

Na de dienst was er weer koffie met iets lekkers en werd er gespeed-deeld!
In 2 kringen waarin je tegenover een mede kerkbezoeker kwam te staan, werden 4 vragen gesteld en kon je met de persoon die tegenover je stond je antwoord delen. Na elke vraag schoof men een plaatsje op zodat je met meerdere mensen je antwoord kon delen.

Inmiddels waren er 10 taferelen in Spijk en Losdorp klaargezet zodat de fietstocht kon beginnen. Voor mensen die niet per fiets de route zouden kunnen doen stond het treintje klaar maar jammer genoeg werd hiervan geen gebruik gemaakt. Ongeveer 45 mensen stonden klaar met de fiets om aan de tocht te beginnen. De fietstocht ging door Spijk en Losdorp om via Bierum weer in Spijk terug te komen.
Onderweg stonden er 10 Bijbelse taferelen uitgebeeld die iets te maken hadden met “delen”. De deelnemers konden per tafereel opschrijven wat ze herkenden in het tafereel. Bij het laatste tafereel van de 5 broden en 2 vissen stond ook voor de deelnemers de picknick klaar. Diverse soorten zuiveldranken, broodjes, salades, pannekoeken, broodjes knakworst, fruit enz. vonden gretig aftrek bij de fietsers.
Na het doornemen van de antwoorden die bij de taferelen hoorden sloot ds. Schimmel het Startweekend 2016 af met een dankgebed.

We kunnen terugkijken op een geweldig en zonovergoten Startweekend.
Iedereen die deel heeft genomen op welke manier dan ook willen we bedanken voor alles wat er gedeeld is!

Startweekendcommissie
Startdienstcommissie