Zondag 22 mei. 2016.
Jaargang 8 : 386 Week 21

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze bevestiging/belijdenisdienst

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: Mw. A. Dijkman-Keizer
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. S. Waltje
Kindernevendienst gr. 1-8 Corrie Kooi en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Mw. . B. Bansema-Ronda
reserve: Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema
Lied met de kinderen: NLB 871

 

Orde van dienst

-Welkom en mededelingen
-Intochtslied: NLB 19: 1 en 3
-Bemoediging en groet
-Drempelgebed
-Zingen: NLB 886 – Abba, Vader (Nederlands)
-Afscheid van terugtredende ambtsdragers
-Zingen: NLB 362: 1 en 2 – Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
-Presentatie nieuwe ambtsdragers
-Belijdenis door Aike Maarsingh
-Zingen: ELB 351 – Machtig God, sterke Rots
-Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers
-Gebed
-Verwelkoming –
-De gemeente zingt de ambtsdragers toe: NLB 791: 1, 3, 5, 6
-Kinderlied: NLB 871
-De kinderen gaan naar de kindernevendienst
-Gebed om de Heilige Geest
-Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-17
-Zingen: ELB 118 – Hij kwam bij ons, heel gewoon
-Verkondiging
-Astrid zingt: Thy Word is a lamp unto my feet (Amy Grant)
-Dankgebed en voorbede
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: Opwekking 488 – Heer, ik kom tot U
-Zegen

Na de dienst is er koffie/thee in Elim, en kunt u de nieuwe ambtsdragers feliciteren.

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar. mw. A.C. de Groot, W. de Merodelaan 31die thuis herstellende is van een korte ziekenhuisopname.

Ook gaan er felicitaties en een bloemengroet naar de fam P.J. Ritzema-Kuilman, Alberdaweg 3 en de fam. A.v.d.Ploeg -Klinkhamer, Lage Trijnweg 12 die afgelopen zaterdag 21 mei 40 jaar waren getrouwd.

Jan Peter Wiersema EGDweg 4 heeft zijn enkel gebroken tijdens het voetballen en Koert Jan Flikkema, Nesweg 27 heeft een scheurtje in zijn schouder opgelopen tijdens het voetballen. Om aan te sterken hebben zij deze week iets lekkers gekregen!

Dhr. P. Dijkhuis, De Kamp 5 is afgelopen vrijdag thuis gekomen vanuit het ziekenhuis, hij krijgt de bloemen de komende zondag.

 

Erediensten 29 mei 9.30 uur ds. W.Spoelstra-Postmus voorber. HA

 

Uitnodiging   Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.

 

Spiekster kookboekje
Na de vele bestellingen worden de Spiekster kookboekjes nu gedrukt.
De kookboekjes zijn 28 mei op de Spijkster Jaarmarkt bij de kraam van het jeugdwerk af te halen.
Bent u niet in de gelegenheid om hier te komen worden ze via
een afspraak thuisbezorgd.
De kosten zijn € 7,95 euro per kookboekje.
Marleen Kooistra en Brenda Heun
Examens Woensdagavond 11 mei zijn er rozen gebracht bij scholieren die examen gaan doen .
Dit is voor de opleiding na de basisschool.
Dit gebaar is bedoeld als een opsteker.
We zijn in het langs brengen van de rozen afhankelijk van wat scholen ons vertellen en mensen uit de directe omgeving ons melden, aan namen. Marleen en Astrid

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 4 (die loopt van 5 juni. t/m 10 juli.2016) kan tot
23 mei. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

Nederlandse vertaling van het lied van Astrid

(refrein)
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
En een licht alop mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht alop mijn pad.

Couplet 1
Als ik angstig ben
En denk dat ik verdwaal,
Bent U toch steeds dichtbij me.
Niets hoef ik te vrezen,
Als U maar bij me bent;
Wees toch bij me tot aan ’t end

(refrein)

Couplet 2
Ik wil nooit vergeten
Dat U houdt van mij
Toch blijft m’n hart maar zwerven

Jezus, wees mijn gids
Houdt me aan Uw zij
‘ K wil van U houden, tot aan ’ t end.

(muzikaal tussenspel; refrein)

Couplet 3
Niets hoef ik te vrezen,
Als U maar bij me bent
Wees toch bij me tot aan ’t end.
(refrein)