Zondag 24 april. 2016.
Jaargang 8 : 383 Week 16

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: Da. D. Ferwerda-Arends
Koster: Dhr. M. Ritzema
Organist: Mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: Mw. E.J. Flikkema-Rollema
Diaken: Dhr. J.D. Pijper
Lector: Dhr. J.D. Pijper
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Kornelia Keizer
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. M. Hoving-Baar
reserve: Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman
Lied met de kinderen: Een lied op de melodie van Jezus is de goede herder,Evangelische liedbundel nr. 452
n.a.v. Johannes 15:1-8 "Ik ben de ware wijnstok

Orde van dienst

Aanvangslied Ps 97: 1, 4
Begroeting
Zittend: Ps 97: 6
Gebed om ontferming
Lied 653: 1, 5, 7
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: op de melodie van Jezus is de goede herder
Lezing: door lector: Joh 14: 15-21
Lied 670: 1, 2, 3
Lezing: Joh 15: 1-8
Lied 670: 4, 5, 6, 7
Overdenking
Lied 791
Gebed
Collecte
Slotlied 657: 1, 4
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. E.v.Heuvelen, Tweehuizerweg 11.

Erediensten 1 mei 9.30 uur ds. J.C. Schimmel doopdienst

De Heilige Doop
is aangevraagd door, JP en Maaike Baar, Tuinbouwweg 35 voor hun zoons Gerben en Tiemen, geboren 7 oktober . 2015
De doopbediening zal DV zondag 1 mei plaatsvinden in de morgendienst.

Het bericht wat te laat binnen kwam voor HzSp zullen we nu enkele keren op KERKnieuws plaatsen.

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.
Voor meer informatie over deze dienst kunt u / kun je bellen of mailen met Tjalling Huisman (0596 57 13 93 / ) of Lina van Zanten (0596 62 49 23 /).
We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren!