Zondag 13 maart. 2016.
Jaargang 8 : 377 Week 10

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W.T. Spoelstra-Postmus
Koster: dhr. J.B. Doorn
Orgel: mw. Albertha Ufkes-van het Hof
Ouderling van dienst: mw. P.A. Datema-Smit
Diakenen: mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Leden van het koor
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8: Corrie Kooi en Kornelia Keizer
Tienernevendienst: Astrid Pestman
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Leden van het koor
reserve:
Lied met de kinderen: Projectlied n.a.v. Lucas 22:66-71 "Liefde is.....soms zwijgen"

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
Lied van de intrede 'In het huis van de eeuwige'
Bemoediging, Drempelgebed, Groet
Toelichting op Psalm 25
Zingen: Psalm 25
Kyriegebed
Zingen: Psalm 84
Toelichting op het them: Doe ons recht, geef ons toekomst!
Gebed bij de opening van Gods woord
door het zingen van WZM 159
Projectlied + uitleg
Lezing: Jesaja 43: 16-19a
Koor: Schepping nr 19
Lezing: Jesaja 43: 19b-21
Zingen: allen Schepping nr 19
Lezing: Lucas 8: 1-11
Zingen: Als de appelbloesem
Meditatie
Zingen: Het lied van Overzee
Gebeden afgesloten met gezongen Onze Vader
Inzameling van de gaven/ kinderen komen terug in de kerk
Tijdens de inzameling speelt de organiste: Ciacona I met variaties vanJohann Bernhard Bach (1676-1741) Slotlied: Lied 150a
Wegzending en Zegen

Tijdens het uitgaan speelt de organiste het: Andantino van Cesar. Franck (1822-1890

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst zijn verzorgt door het koor en worden door leden bezorgt bij
mw. E.v.d.Linde Medendorp, Nesweg 15.en bij mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36.

 

Erediensten 20 maart 10.00 uur spreker World Vision / voorbereiding HA

 

Start nieuw project jeugdraad/diaconie/zwo.
Komend weekend ( 19 en 20 maart ) start het nieuwe project, dat twee jaar gaat duren , met een Zip your lipweekend. We komen in actie voor World Vision en wel voor het ondervoedingsprogramma in Zimbabwe.
World Vision is een Christelijke organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen in de wereld, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke voorkeur.
De jeugd doet zaterdagochtend mee met de landelijke opschoondag.
’s Avonds om 18.00 uur start het 14 uur vasten. Op zondagochtend zorgt de diaconie/zwo voor het ontbijt. Daarna gaan we naar de kerk waar iemand van World Vision de dienst zal leiden. Het bedrag dat is opgehaald bij de sponsoren voor deze actie en de opbrengst van de landelijke opschoondag zal dan worden bekend gemaakt. De collecte tijdens deze dienst is ook bestemd voor deze actie. We bevelen de collecte van harte bij u aan.
Voor de Zip your lipactie is een kookboek gemaakt. U kunt het Spiekster Kookbouk bestellen door contact op te nemen met Brenda Heun of Marleen Kooistra. Ook kunt u uw naam noteren op de intekenlijst bij de ingang van de kerk. Hier is ook een proefexemplaar in te zien. De prijs voor dit kookbouk is € 7,95.
Dinsdag 29 maart ( na Pasen ) is er een flessenactie. Ook de opbrengst hiervan is voor het project.

 

VESPERVIERING Bierum 13 maart 2016
De werkgroep Vespervieringen, bestaande uit leden van de Protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk organiseert dit seizoen een zestal regionale Vespervieringen.
Op zondag 13 maart wordt de laatste van het seizoen gehouden in de Sebastiaankerk in Bierum.
Aanvang 17.00 u.
Muzikale medewerking:
Tineke Postema en Wilte Mulder, zang.
De bezinning zal worden verzorgd door ds. F. Postema.
Iedereen is van harte welkom!

 

Weer veilig thuis
Met een rugzak vol herinneringen, belevenissen, verhalen, en tassen vol foto's,cadeaus en kleding zijn de kinderen uit Wit Rusland met open armen verwelkomt door hun ouders in Liadetz en Bolsjoi Orly. Het "welkom thuis" was warm en dat is fijn om te zien en te voelen.
Iedereen die, op wat voor manier dan ook, heeft meegewerkt aan project 2016, heel erg bedankt.

Werkgroep Stichting Tsjernobyl kinderen Delfzijl
www.tsjernobyldz.nl

 

PAASontbijt
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst voor de Paasmaaltijd 1e Paasdag in Pro Rege, aanvang 8.30 uur.
Opgave kan ook via of tel 591727