Liturgie voor de dienst van vrijdag 1 januari 10.00 uur
Kerk in Pro Rege, vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar

 

Welkom

Intochtslied NLB 212: 1, 2, 3, 4

Gebed

Zingen NLB 314: 1, 2, 3

Gebed voor opening van de Bijbel

Lezen Matteüs 6:25-34 (uit de bijbelvertaling van 1951)

Verhaal van de klokken.

Zingen NLB 905: 1, 3, 4

Lezen Psalm 127:1-2

Overdenking:Nieuwjaar (n.a.v.Prediker 11:6)

Zingen Gez. 487 uit oude liedboek 1, 2, 3

Dankgebed

Collecte

Slotlied/zegenlied NLB 415 : 1, 2 en 3

 

Gez. 487

 1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
  ben ik opnieuw geboren en getogen
  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
  Zo komt Hij steeds met stille overmacht
  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

 2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
  Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
  De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
  plant als een boom in ons zijn eigen leven,
  wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
  en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

 3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
  Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
  Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt -
  zoals de regen neerdaalt in de bomen,
  zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
  zo zult Gij uw beminden overkomen.