Orde van dienst 31 december, avonddienst, 19.00 uur

Voorganger: ds. J. Schimmel

-Inleidend orgelspel
-Predikant en leden kerkenraad nemen plaats op voorste bank.
-Welkom en mededelingen door ouderling van dienst; aanvangslied wordt aangekondigd
-Handdruk ouderling en predikant; predikant neemt plaats op de kansel
-Aanvangslied: Psalm 46: 1 en 3
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied: ELB 302: Heer, ik kom tot U
-Gebed
-Schriftlezing: 2 Petrus 1:3-11
-Lied: NLB 512: 1, 2, 4, 6
-Overdenking
-Lied: NLB 939
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; Onze Vader
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: NLB 511: 1, 2, 4, 6, 7
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

ELB 302

 1. Heer, ik kom tot U,
  hoor naar mijn gebed.
  Vergeef mijn zonden nu
  en reinig mijn hart.
      
 2. Met Uw liefde, Heer,
  kom mij tegemoet,
  nu ik mij tot U keer,
  en maak alles goed.
      
 3. Zie mij voor U staan,
  zondig en onrein.
  O Jezus raak mij aan,
  van U wil ik zijn.
      
 4. Jezus, op Uw Woord,
  vestig ik mijn hoop.
  U leeft en U verhoort
  mijn bede tot U.