Zondag 25 dec. 2015.
Jaargang 7 : 366    Week 52

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst      9.30 uur   kerk aan de HZ

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. H. de Groot
Muzikale begeleiding:   Muziekvereniging CBS o.l.v. dhr. S. Visser
Ouderling van dienst: Mw. J. Smit
Diakenen: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector:  
Kindernevendienst: gr. 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen:  

             


Orde van dienst


Welkom en mededelingen

Zingen: ‘Komt allen tezamen’,  NLB 477: 1 en 3
Tijdens het lied brengen de kinderen het licht de kerk in.
Aansteken adventskaarsen


Bemoediging en groet
Inleiding thema


Zingen: Er is een roos ontloken’, NLB 473: 1,2,3
Gebed
'Kerst is…'
Zingen: ‘Ik ben een engel van de Heer’, NLB 469: 1,2,3,6
Schriftlezing : Nieuwe Bijbelvertaling : Johannes 1 : 14-18
Lied : Kling klokje klingelingeling: 1,3
Moment voor de kinderen
Overdenking
Lied: 'Go tell it on the mountain' NLB 484: 1,2,3
Gebeden. Aansluitend bidden we samen het ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven, CBS speelt voor ons
Slotlied: ‘Eer zij God in onze dagen’ NLB 487: 1,2,3
Zegen
Gezongen amen.


Collecte
De rondgaande collecte is voor KIA- kinderen in de Knel en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

Erediensten 
27 dec.    11.00 uur   ds. C.G. Spijker, G'weer  kerk in 't Loug
  31 dec. 19.00 uur ds. J.C. Schimmel kerk in 't Loug
  1 jan. 10.00 uur gemeenteleden kerk in Pro Rege
     v.a. 09.30 uur staat de koffie klaar    
  3 jan. 09.30 uur ds. K. Pieterman, Niekerk kerk in 't Loug
      koffiedrinken na de dienst  Pro Rege

            

 

Liturgische bloemschikking  
Donderdag 24 dec. Vrijdag 25 dec.
   
De hemel raakt De hemel
de aarde raakt de aarde
een Kind herders gaan op weg
ons geboren ze zoeken
Zoon ons gegeven wat engelen vertelden
gewikkeld in doeken ze openen zich
deze koning voor het Kind van belofte
van de vrede  
engelen zingen  
over dit kind God
waarin de hemel  
de aarde raakt kom met Uw Geest
God raak ons aan met Uw licht
kom met Uw Geest  
open ons voor  
Uw vrede  

 

Vandaag vieren we het Licht van God onder ons is komen wonen,
gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.


Met dank aan Hendrieke Keizer die de bloemschikking deze periode verzorgde.